Ședința din 27 octombrie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2020-10-21T16:21:41+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+4E, str. Teleorman nr. 66; beneficiară: S.C. Quatro R Fashion S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252020-10-21T16:21:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2020-10-21T16:22:27+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 39; beneficiari: Oprea Claudiu Ioan și Oprea Roxana Florina. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262020-10-21T16:22:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2020-10-21T16:23:27+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (spațiu comercial la parter și locuințe colective), str. Simion Mușat nr. 4; beneficiare: S.C. Via Lazăr Construct S.R.L. și S.C. White Home Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272020-10-21T16:23:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2020-10-21T16:24:14+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Zona Hoia „Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic Național Romulus Vuia – Pădurea Hoia” și a proiectului Tetapolis Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282020-10-21T16:24:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2020-10-21T16:25:00+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare și dezvoltare zonă rezidențială – str. Tractoriștilor est; beneficiari: Bal Carmen, Bal Nicolae, Iuhos Carmen-Ioana, Iuhos Iosif, Tudor Natalie-Daniel, Tudor Dana, Bartha Szilard, Bartha Imola Margit, Fonai Monica, Turicu Dan Cristian, Turicu Adrian, Turicu Silvia, Băncilă Manuel Doru, Băncilă Daniela Valeria, Crișan Flaviu-Daniel, Crișan Anda-Georgiana, Turoș Mugurel-Ioan, Vranău Maria, Varvara Tiberiu-Ioan, Varvara Estera, Măluțan Ana-Cristina și Tordai Ferenc. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292020-10-21T16:25:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2020-10-21T16:25:51+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Făgetului – latura vestică; beneficiari: Salanță Adelina și asociații.

Proiect de hotărâre nr. 302020-10-21T16:25:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2020-10-21T16:26:28+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Dunării latura estică; beneficiari: Sîncrăianu Marius-Ioan, Suciu Petru și Suciu Viorica.

Proiect de hotărâre nr. 312020-10-21T16:26:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2020-10-21T16:27:14+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de restructurare, str. Războieni-str. Gladiolelor; beneficiară: S.C. Mucart S.A.

Proiect de hotărâre nr. 322020-10-21T16:27:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2020-10-21T16:27:59+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 388/2020 (aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332020-10-21T16:27:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2020-10-21T16:28:40+03:00

Privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajarea podului existent și recompartimentări interioare, refacere acoperiș Colegiul Național George Barițiu – str. Emil Isac nr. 10, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342020-10-21T16:28:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2020-10-21T16:29:28+03:00

Privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parking sub/suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități, str. Gheorghe Dima nr. 39B, Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352020-10-21T16:29:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2020-10-21T16:32:20+03:00

Privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lucrări de extindere compartiment primiri urgențe” Spitalul Clini Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11 din municipiul Cluj-Napoca Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362020-10-21T16:32:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2020-10-21T16:33:08+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A., din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372020-10-21T16:33:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2020-10-21T16:33:54+03:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Achiziționare a 74 bucăți sisteme de validare pe mijloacele de transport”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382020-10-21T16:33:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2020-10-21T16:34:34+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 1076/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392020-10-21T16:34:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2020-10-21T16:35:36+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 1070/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 16). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402020-10-21T16:35:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2020-10-21T16:36:23+03:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-str. Uzinei Electrice-str. Oțetului-str. Mărginașă”.

Proiect de hotărâre nr. 412020-10-21T16:36:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2020-10-21T16:37:19+03:00

Privind Plângerea prealabilă formulată de Lupu Mihail, Sabo Horea-Alexandru și Sabo Georgeta-Lucia, înregistrată sub nr. 300274/3 din 25.06.2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422020-10-21T16:37:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2020-10-21T16:38:02+03:00

Privind Plângerea prealabilă formulată de Domșa Georgiana ș.a., înregistrată sub nr. 428904 din 7.09.2020.

Proiect de hotărâre nr. 432020-10-21T16:38:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2020-10-21T17:07:03+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Soare Voichița ș.a., înregistrată sub nr. 417961/3 din 1.09.2020.

Proiect de hotărâre nr. 442020-10-21T17:07:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2020-10-21T17:07:15+03:00

Informare privind raportul semestrial de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, semestrul I 2020.

Proiect de hotărâre nr. 452020-10-21T17:07:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2020-10-21T17:07:26+03:00

Informare privind raportul semestrial de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., semestrul I 2020.

Proiect de hotărâre nr. 462020-10-21T17:07:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2020-10-21T17:07:33+03:00

Informare privind raportul semestrial de administrare al S.C. Termoficare Napoca S.A., semestrul I 2020.

Proiect de hotărâre nr. 472020-10-21T17:07:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2020-10-21T17:07:43+03:00

Privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia mixtă pentru negocierea prețului de cumpărare, ca urmare a exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482020-10-21T17:07:43+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK