Ședința din 27 octombrie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2020-10-21T17:07:52+03:00

Privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 492020-10-21T17:07:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2020-10-21T17:08:01+03:00

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 502020-10-21T17:08:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2020-10-21T17:08:12+03:00

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002 și Legii nr. 341/2004. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 512020-10-21T17:08:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2020-10-21T17:08:19+03:00

Privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 522020-10-21T17:08:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2020-10-21T17:08:27+03:00

Privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 532020-10-21T17:08:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2020-10-21T17:10:00+03:00

Privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 542020-10-21T17:10:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55

2020-10-21T17:10:06+03:00

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 552020-10-21T17:10:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 56

2020-10-21T17:10:09+03:00

Privind aprobarea Studiului de prefezabilitate (documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investitii „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții” – componenta investițională Magistrala I de Metrou. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 562020-10-21T17:10:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 57

2020-10-21T17:10:12+03:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 490/2020 (alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 572020-10-21T17:10:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 58

2020-10-21T17:09:05+03:00

Privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 582020-10-21T17:09:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59

2020-10-21T17:09:12+03:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 492/2020 (alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. = 190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc. = 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 592020-10-21T17:09:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 60

2020-10-21T17:09:21+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 588/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 7388/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4013/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 602020-10-21T17:09:21+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK