Ședința din 29 ianuarie 2015

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2015-01-29T00:00:00+02:00

Incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Adrian Popa si al domnului Ovidiu Laurean Turdean, din partea P.D.L. si validarea mandatelor consilierilor locali supleanti Loredana Pop si Valtar Marcu, din partea P.N.L. (continuator in drepturile si obligatiile P.D.L.).

Proiect de hotărâre nr.12015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2015-01-29T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 266/2012 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr.22015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2015-01-29T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013, Hotararea nr. 27/2014 si Hotararea nr. 133/2014.

Proiect de hotărâre nr.32015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2015-01-29T00:00:00+02:00

Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” poetului Ion Muresan.

Proiect de hotărâre nr.42015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2015-01-29T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 274/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, confrom Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 374/2012 si 4/2014.

Proiect de hotărâre nr.52015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2015-01-29T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 276/2012 (constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie).

Proiect de hotărâre nr.62015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2015-01-29T00:00:00+02:00

Completarea Hotararii nr. 439/2014 (aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor).

Proiect de hotărâre nr.72015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2015-01-29T00:00:00+02:00

Inchirierea, prin licitatie, a unor spatii excedentare disponibile, din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care detin in administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.82015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2015-01-29T00:00:00+02:00

Retragerea dreptului de folosinta a Parohiei Romane „Nasterea Maicii Domnului” asupra unui imobil-teren, in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei si darea in folosinta gratuita, in favoarea cultului religios, a imobilului cu nr. cadastral 308906.

Proiect de hotărâre nr.92015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2015-01-29T00:00:00+02:00

Completarea Hotararii nr. 326/2014 (insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 283171, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n. si atribuirea in proprietate a unor locuri de veci), modificata prin Hotararea nr. 444/2014.

Proiect de hotărâre nr.102015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2015-01-29T00:00:00+02:00

Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia a imobilului-teren cu nr. cadastral 308906, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42 si completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect de hotărâre nr.112015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2015-01-29T00:00:00+02:00

Modificarea Anexei la Hotararea nr. 511/2014 (modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014).

Proiect de hotărâre nr.122015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2015-01-29T00:00:00+02:00

Vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 68, ap. 7, catre Jucan Dumitru si Jucan Maria.

Proiect de hotărâre nr.132015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.142015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2015-01-29T00:00:00+02:00

Modificarea Anexei la Hotararea nr. 580/2013, privind aprobarea fondului locuintelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.152015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartuzarii, prin inchiriere, a locuintelor de serviciu.

Proiect de hotărâre nr.162015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2015-01-29T00:00:00+02:00

Extinderea locatiunii titularului Contractului de inchiriere nr. 55.217/1999, domnul Pintea Danut.

Proiect de hotărâre nr.172015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2015-01-29T00:00:00+02:00

Relocarea titularului Contractului de inchiriere nr. 26.317/1999, domnul Saigo Attila-Marton si a familiei acestuia.

Proiect de hotărâre nr.182015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2015-01-29T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 30.577/2010, incheiat cu Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania.

Proiect de hotărâre nr.192015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. str. Maramuresului nr. 90; beneficiara: S.C. NORD CONFOREST S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.202015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. str. Nicolae Tomitza, pentru parcelare si construire locuinte colective; beneficiara: S.C. LOCATO S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.212015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective cu trei apartamente S+P+2E, str. Carmen Silva nr. 18A; beneficiar: Kocsis Istvan.

Proiect de hotărâre nr.222015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinta unifamiliala D+P+E, str. Teo Peter nr. 12; beneficiar: Iliesiu Bogdan.

Proiect de hotărâre nr.232015-01-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2015-01-29T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinta unifamiliala S+P+E, str. Veseliei nr. 26 provizoriu; beneficiari: Niculiciu Marius Marcel si Niculiciu Paula Alina.

Proiect de hotărâre nr.242015-01-29T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK