Ședința din 5 martie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2019-02-28T12:14:42+02:00

Privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu).

Proiect de hotărâre nr. 252019-02-28T12:14:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2019-02-28T18:29:39+02:00

Privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Proiect de hotărâre nr. 262019-02-28T18:29:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2019-02-28T12:20:51+02:00

Privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 272019-02-28T12:20:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2019-02-28T12:23:39+02:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” – patru autobuze electrice.

Proiect de hotărâre nr. 282019-02-28T12:23:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2019-02-28T12:25:13+02:00

Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 292019-02-28T12:25:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2019-02-28T14:03:36+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha – supraetajare Corp C” – str. Câmpului f.n.

Proiect de hotărâre nr. 302019-02-28T14:03:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2019-02-28T12:29:29+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014.

Proiect de hotărâre nr. 312019-02-28T12:29:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2019-02-28T18:29:33+02:00

Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 322019-02-28T18:29:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2019-02-28T12:36:48+02:00

Privind finanțarea de la bugetuul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 332019-02-28T12:36:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2019-02-28T12:38:18+02:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7”.

Proiect de hotărâre nr. 342019-02-28T12:38:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2019-02-28T12:39:29+02:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu”.

Proiect de hotărâre nr. 352019-02-28T12:39:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2019-02-28T12:45:37+02:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”.

Proiect de hotărâre nr. 362019-02-28T12:45:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2019-02-28T12:48:54+02:00

Privind aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” – Rețeaua marilor orașe europene.

Proiect de hotărâre nr. 372019-02-28T12:48:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2019-02-28T12:50:26+02:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017.

Proiect de hotărâre nr. 382019-02-28T12:50:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2019-02-28T12:51:48+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017.

Proiect de hotărâre nr. 392019-02-28T12:51:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2019-02-28T12:52:50+02:00

Privind aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Cluj-Napoca – refăcută, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din H.G. nr. 321/2005.

Proiect de hotărâre nr. 402019-02-28T12:52:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2019-02-28T13:01:56+02:00

Privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Proiect de hotărâre nr. 412019-02-28T13:01:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2019-02-28T13:03:25+02:00

Privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj-Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj-Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale, prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

Proiect de hotărâre nr. 422019-02-28T13:03:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2019-02-28T13:06:44+02:00

Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 432019-02-28T13:06:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2019-02-28T13:08:45+02:00

Privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Proiect de hotărâre nr. 442019-02-28T13:08:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2019-02-28T13:10:26+02:00

Privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 2 iulie-19 decembrie 2018.

Proiect de hotărâre nr. 452019-02-28T13:10:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2019-02-28T18:29:25+02:00

Privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573281/3 din 29.11.2018, completată cu Adresa nr. 26446/43 din 16.01.2019.

Proiect de hotărâre nr. 462019-02-28T18:29:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2019-02-28T18:29:21+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1085/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludvig Roth nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 472019-02-28T18:29:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2019-02-28T13:15:34+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1074/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Arany Janos nr. 13, proprietatea Parohiei Romano-Catolice Sf. Mihail, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 482019-02-28T13:15:34+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK