Ședința din 5 martie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2019-02-28T18:25:48+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Societatea Conarh Design S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 492019-02-28T18:25:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2019-02-28T18:21:44+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Societatea Pescarul Restaurant Bar S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 502019-02-28T18:21:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2019-02-28T18:21:13+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1076/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, str. Pitești nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 512019-02-28T18:21:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2019-02-28T18:20:55+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1068/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, str. Constanța nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 522019-02-28T18:20:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2019-02-28T18:20:33+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Due Torri S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1080/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 38.

Proiect de hotărâre nr. 532019-02-28T18:20:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2019-02-28T18:20:09+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Balanta Cosmetics S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1068/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 10, str. Constanța nr. 17.

Proiect de hotărâre nr. 542019-02-28T18:20:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55

2019-02-28T13:49:51+02:00

Raportul de activitate pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Proiect de hotărâre nr. 552019-02-28T13:49:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 56

2019-02-28T13:51:58+02:00

Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 562019-02-28T13:51:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 57

2019-02-28T14:02:06+02:00

Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 572019-02-28T14:02:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 58

2019-02-28T14:00:43+02:00

Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al doilea al anului 2018.

Proiect de hotărâre nr. 582019-02-28T14:00:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre 59j

2019-03-05T15:01:54+02:00

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor ce urmează a fi acordate)

Proiect de hotărâre 59j2019-03-05T15:01:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59 i

2019-03-05T14:53:01+02:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Proiect de hotărâre nr. 59 i2019-03-05T14:53:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59a

2019-02-28T14:21:15+02:00

Privind includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 59a2019-02-28T14:21:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59b

2019-02-28T18:19:48+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 59b2019-02-28T18:19:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59c

2019-02-28T14:24:03+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1081/2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 59c2019-02-28T14:24:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59d

2019-02-28T18:17:30+02:00

Informare – Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 59d2019-02-28T18:17:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59e

2019-03-01T11:16:50+02:00

Privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

Proiect de hotărâre nr. 59e2019-03-01T11:16:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59f

2019-03-04T08:57:34+02:00

Privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 54/25.05.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

Proiect de hotărâre nr. 59f2019-03-04T08:57:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59g

2019-03-04T11:13:07+02:00

Privind aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr. 59g2019-03-04T11:13:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59h

2019-03-04T15:48:52+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Proiect de hotărâre nr. 59h2019-03-04T15:48:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59i

2019-03-04T15:50:19+02:00

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Proiect de hotărâre nr. 59i2019-03-04T15:50:19+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK