Ședința extraordinară din 3 august 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-07-30T17:55:59+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-07-30T17:55:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-07-30T17:56:24+03:00

Privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca și aprobarea procedurii de anulare a acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-07-30T17:56:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-07-30T17:56:37+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-07-30T17:56:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-07-30T17:56:54+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-07-30T17:56:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-07-30T17:57:06+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-07-30T17:57:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-07-30T17:57:32+03:00

Privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-07-30T17:57:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-07-30T17:57:46+03:00

Privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-07-30T17:57:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-07-30T17:58:09+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-07-30T17:58:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-07-30T17:58:23+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-07-30T17:58:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-07-31T11:27:28+03:00

Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-07-31T11:27:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-07-30T17:59:50+03:00

Privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-07-30T17:59:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-07-30T18:00:05+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-07-30T18:00:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-07-30T18:02:17+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-07-30T18:02:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-07-30T18:02:32+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-07-30T18:02:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-07-30T18:02:51+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113; beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-07-30T18:02:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-07-30T18:03:00+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil cu două unități locative, P+E+R, str. Smârdan nr. 2; beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-07-30T18:03:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-07-30T18:03:13+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31; beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-07-30T18:03:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-07-30T18:03:23+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ, P+E, str. Platanilor nr. 18; beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-07-30T18:03:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-07-31T10:30:27+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-07-31T10:30:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-07-30T18:03:51+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A; beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-07-30T18:03:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-07-30T18:04:03+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teitoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-07-30T18:04:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-07-30T18:04:30+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 10, prima convocare și, respectiv, 31.08.2020, ora 10, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-07-30T18:04:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-07-30T18:04:48+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-07-30T18:04:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-07-30T18:05:07+03:00

Privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1.562/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 656/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-07-30T18:05:07+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK