Ședința din 8 mai 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2019-05-03T16:43:08+03:00

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”).

Proiect de hotărâre nr. 252019-05-03T16:43:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2019-05-03T16:43:27+03:00

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19 din 17 ianuarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”).

Proiect de hotărâre nr. 262019-05-03T16:43:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2019-05-03T16:43:41+03:00

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77 din 17 ianuarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”).

Proiect de hotărâre nr. 272019-05-03T16:43:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2019-05-03T16:44:07+03:00

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui.

Proiect de hotărâre nr. 282019-05-03T16:44:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2019-05-03T16:44:24+03:00

Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de căsătorie neîntreruptă.

Proiect de hotărâre nr. 292019-05-03T16:44:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2019-05-03T16:44:38+03:00

Proiect de hotărâre privind Plângerea prealabilă formulată de Tanțău Ioana-Antonela și Tanțău Ioan-Dorel, înregistrată sub nr. 213801/3 din 17.04.2019.

Proiect de hotărâre nr. 302019-05-03T16:44:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2019-05-03T16:44:56+03:00

Proiect de hotărâre privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 194838/1 din 8.04.2019, formulată de Reti Robert.

Proiect de hotărâre nr. 312019-05-03T16:44:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2019-05-03T16:45:28+03:00

Proiect de hotărâre privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573281/3 din 29.11.2018, completată cu Adresa nr. 26446/43 din 16.01.2019.

Proiect de hotărâre nr. 322019-05-03T16:45:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2019-05-03T16:45:36+03:00

Informare privind plângerea prealabilă depusă de Societatea MERF S.R.L., prin administrator statutar Munteanu Ioan Florin (privind revocarea Hotărârii nr. 57/2019, privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale).

Proiect de hotărâre nr. 332019-05-03T16:45:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2019-05-03T16:45:59+03:00

Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 191/2009.

Proiect de hotărâre nr. 342019-05-03T16:45:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2019-05-03T16:46:18+03:00

Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019.

Proiect de hotărâre nr. 352019-05-03T16:46:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36a

2019-05-06T12:18:15+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.0.1.2020, a Hotărârii nr. 1043/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37)

Proiect de hotărâre nr. 36a2019-05-06T12:18:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36b

2019-05-06T13:40:54+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.0.1.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6).

Proiect de hotărâre nr. 36b2019-05-06T13:40:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36c

2019-05-06T13:40:17+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 27.05.2019, ora 11 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr. 36c2019-05-06T13:40:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36d

2019-05-06T12:21:36+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare sala de sport str. Avram Iancu nr. 33”.

Proiect de hotărâre nr. 36d2019-05-06T12:21:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36e

2019-05-06T12:22:51+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 36e2019-05-06T12:22:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36f

2019-05-06T12:24:59+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 36f2019-05-06T12:24:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36g

2019-05-06T12:27:02+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 36g2019-05-06T12:27:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36h

2019-05-06T12:28:08+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 36h2019-05-06T12:28:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36i

2019-05-06T12:29:04+03:00

Privind includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 36i2019-05-06T12:29:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36j

2019-05-06T12:30:14+03:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Parastie Mirella referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 1090/19.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 36j2019-05-06T12:30:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36k

2019-05-06T13:39:42+03:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Flora Katarina și Maier Judith-Margarethe referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 1067/19.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40.

Proiect de hotărâre nr. 36k2019-05-06T13:39:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36l

2019-05-06T14:46:32+03:00

Privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 36l2019-05-06T14:46:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36m

2019-05-06T14:48:18+03:00

Privind propunerea de încheiere a Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu Societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

Proiect de hotărâre nr. 36m2019-05-06T14:48:18+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK