Ședința din 8 mai 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2019-05-03T16:33:05+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.

Proiect de hotărâre nr.12019-05-03T16:33:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-05-03T16:33:01+03:00

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018.

Proiect de hotărâre nr. 22019-05-03T16:33:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-05-03T16:33:18+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Eskișehir din Republica Turcia.

Proiect de hotărâre nr. 32019-05-03T16:33:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-05-03T16:33:32+03:00

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „Casa părinților”.

Proiect de hotărâre nr. 42019-05-03T16:33:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-05-03T16:33:45+03:00

Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20.

Proiect de hotărâre nr. 52019-05-03T16:33:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-05-03T16:33:59+03:00

Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2.

Proiect de hotărâre nr. 62019-05-03T16:33:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-05-03T16:34:21+03:00

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. topo. 1027/1/1/9).

Proiect de hotărâre nr. 72019-05-03T16:34:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-05-03T16:34:36+03:00

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 82019-05-03T16:34:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-05-03T16:34:50+03:00

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii comerciale, proprietate privată a municipiului şi de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 92019-05-03T16:34:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-05-03T16:41:14+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu; beneficiar: Szabo Mihaly.

Proiect de hotărâre nr. 102019-05-03T16:41:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-05-03T16:35:32+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126; beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela.

Proiect de hotărâre nr. 112019-05-03T16:35:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-05-03T16:35:45+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30; beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria.

Proiect de hotărâre nr. 122019-05-03T16:35:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-05-03T16:37:37+03:00

Proiect de hotărâre privind anularea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1396/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 4578/117/2015*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 175/2019 a Curții de Apel Cluj.

Proiect de hotărâre nr. 132019-05-03T16:37:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-05-03T16:37:49+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.

Proiect de hotărâre nr. 142019-05-03T16:37:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-05-03T16:38:04+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor”.

Proiect de hotărâre nr. 152019-05-03T16:38:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-05-03T16:38:16+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”.

Proiect de hotărâre nr. 162019-05-03T16:38:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-05-03T16:38:28+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”.

Proiect de hotărâre nr. 172019-05-03T16:38:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-05-06T09:35:38+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr. 182019-05-06T09:35:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-05-03T16:39:03+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”.

Proiect de hotărâre nr. 192019-05-03T16:39:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-05-03T16:39:28+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni.

Proiect de hotărâre nr. 202019-05-03T16:39:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-05-03T16:39:55+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).

Proiect de hotărâre nr. 212019-05-03T16:39:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-05-03T16:40:12+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”.

Proiect de hotărâre nr. 222019-05-03T16:40:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-05-03T16:40:51+03:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului General de Iluminat Arhitectural al obiectivelor cu valoare de patrimoniu situate în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 232019-05-03T16:40:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-05-03T16:40:45+03:00

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”).

Proiect de hotărâre nr. 242019-05-03T16:40:45+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK