Date de contact
Str. C. Brâncoveanu, nr. 22, Cluj-Napoca
Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor”
O.M.nr. 4232/26.07.2013
Acreditată
72 de copii – limba de predare română, engleză, germană