Date de contact
str. Virgil Oniţiu, nr. 11, Cluj-Napoca
Asociaţia TFS Group Cluj-Napoca
O.M. nr. 3531/26.03.2015
Acreditată
60 de copii – limba de predare română