Date de contact
Str. Băişoara, nr. 2/A, Cluj-Napoca
„Transylvania College/The Cambridge International School in Cluj”
O.M.nr. 5649/14.11.2006
Acreditată