Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:

 1. Solicitanţii să fie cetăţeni români.
 2. Solicitanţii care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
 3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 4. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990.
 5. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României, după 01.01.1990.
 6. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990.
 7. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie, care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.
 8. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie, care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României, şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.
 9. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie, care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României, şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990
 10. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea, dovedit prin contracte de muncă, cupon de pensie, convenţii civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participaţii, venituri din drepturi de asistenţă socială sau orice alte documente legale cu privire la venituri.
 11. Solicitanţii care pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei, dovedit prin contract de muncă în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenţii civile, PFA, sau altele asemenea. Pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din drepturi de asistenţă socială.
 12. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.
 13. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.
 14. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.
 1. Solicitanţii care nu au cetăţenia română.
 2. Solicitanţii care nu au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
 3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 4. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990.
 5. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României, după 01.01.1990.
 6. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990.
 7. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie, care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.
 8. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie, care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.
 9. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie, care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.
 10. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, peste nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizeazã locuinţa.
 11. Solicitanţii care nu pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei, dovedit prin contract de muncă în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenţii civile, PFA, sau altele asemenea.
 12. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.
 13. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.
 14. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

I. Punctaj acordat pentru condiţii de locuit:

 1. Pentru chirie în locuinţă privată cu contract de închiriere vizat de Administraţia Financiară Cluj, având durata:
   • – sub 1 an: 2 p
   • – între 1-2 ani: 3 p
   • – între 2-3 ani: 7 p
   • – între 3-4 ani: 10 p
   • – între 4-5 ani: 15 p
   • – peste 5 ani: 20 p

  Menţiune: Se consideră validate din punct de vedere al încadrării în acest criteriu contractele de închiriere care, prin data vizei Administraţiei Financiare, dovedesc înregistrarea lor în intervalul de valabilitate a contractului de închiriere.

 2. Dacă solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, în funcţie de mp. spaţiu de locuit (suprafaţa utilă), ce revine pe membru de familie :
   • mai mare de 12 m.p.: 0 p
   • mai mare de 10 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 12 m.p.: 4 p

   • mai mare de 8 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 10 m.p.: 7 p

   • mai mică de 8 m.p.: 10 p

  Dovada numărului de membri de familie, se face cu adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar, şi copii după B.I/C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.

  În cazul în care în imobil, nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face prin declaraţie notarială a solicitantului.

  În caz de neconcordanţă, nu se acordă punctaj la acest criteriu.

 3. Persoane găzduite la data depunerii cererii în unităţi de asistenţă socială cu cazare în structuri din municipiul Cluj-Napoca.

II. Starea civilă:

Pentru punctele a-c se punctează doar una din situaţii.

 1. căsătorit fără copil: 2p

 2. căsătorit cu copil:5p

 3. necăsătorit, văduv, divorţat fără copii în întreţinere: 3p

 4. familie monoparentală: 10p

 5. copiii aflaţi în întreţinere până la vârsta de 18 ani, precum şi cei până la vârsta de 25 de ani care îşi continuă studiile universitare la zi şi care nu realizează venituri, pentru fiecare copil: 2 p

III. Venitul mediu net/membru de familie ( soţ, soţie, copii):

 • mai mic decât venitul net minim pe economie: 30p
 • între venitul net minim şi venitul net mediu pe economie: 20p

Dovada venitului este probată prin:

 • adeverinţă eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile obţinute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condiţiile legii
 • acte eliberate de către autorităţile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal constituite (convenţii civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participaţii, venituri din drepturi de asistenţă socială sau altele semenea).˝

IV. Studii:

Se punctează ultima formă de studii absolvită cu diplomă.

a) studii doctorale: 45p

b) studii universitare: 40p

c) şcoli tehnice, postliceale, şcoli de maiştri, colegii, subingineri: 35 p

d) studii medii, licee, şcoli profesionale: 30 p

e) studii generale: 20 p

f) fără studii, studii primare: 5 p

V. Vechimea în muncă:

vechimea în muncă probată prin orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverinţă eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. (se acordă doar pentru solicitant)1 pct. pentru fiecare an, fără a se depăşi 40 p

VI. Condiţii speciale:

– pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de locuinţă (începând cu anul 1997) şi pentru categorii speciale de solicitanţi:

a) până la un an vechime: 0 p

b) pentru fiecare an de vechime a solicitării: 2 p

c) persoanele cu dizabilităţi încadrate într-o categorie specială de handicap permanent (se acordă doar pentru unul dintre membrii familiei): 10 p d) veteranii şi vãduvele de rãzboi, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989), şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: 10 p

e) persoane care au beneficiat de serviciu de tip rezidenţial (provin din instituţii de ocrotire socialã şi care au împlinit vârsta de 18 ani): 40 p f) pensionari prin împlinirea vârstei-standard de pensionare şi realizarea stagiului minim de cotizare (se acordă doar pentru solicitant): 5 p g) pensionari anticipat (se acordă doar pentru solicitant): 3

h) pensionari de boală pentru incapacitate permanentă de muncă (se acordă doar pentru solicitant)7p

i) persoane evacuate din foste case naţionalizate şi retrocedate fostului proprietar: 40 p

j) persoane în curs de evacuare din foste case naţionalizate şi retrocedate fostului proprietar: 30 p

k) persoane care locuiesc în imobile revendicate şi au contract de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, în derulare: 5p

VII. Cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă:

Prin cazurile de forţă majoră se înţeleg cazurile de sănătate, altele decât cele punctate la Condiţiile speciale din criterii sau alte cazuri pe care Comisia la apreciază ca fiind deosebite cu privire la condiţia umană, situaţii familiale deosebite, violenţa domestică, precum şi alte asemenea situaţii cu implicaţii directe sau indirecte asupra drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a calităţii şi demnităţii fiinţei umane şi altele.

Prin cazuri de excelenţă se înţelege cazurile solicitanţilor care şi-au adus aportul la creşterea prestigiului Municipiului Cluj-Napoca sau a ţării prin performanţe intelectuale, culturale, sportive, civice, etc.

Solicitanţii vor depune orice document pe care îl apreciază ca fiind dovadă în obţinerea punctajului: – la latitudinea comisiei şi pentru situaţii care nu se regăsesc în criteriile de punctaj (memorii, la latitudinea comisiei şi pentru situaţii care nu se regăsesc în criteriile de punctaj (memorii, recomandări, anchete sociale, etc.): 0 –20 p

VIII. Solicitanţii care au depus dosar individual, dar se găsesc simultan în dosare depuse de părinţi/copii nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.

 1. Dosar plic;
 2. Cerere tip conform anexei 3 la Hotărâre;
 3. Copii ale B.I. ( Buletin de Identitate ) sau C.I. (Carte de Identitate) ale tuturor membrilor majori ai familiei.
 4. Declaraţie notarială, dată atât de solicitant cât şi de membrii familiei de grd. I (inclusiv pentru, copiii minori. Declaraţia va fi dată de către reprezentantul minorului) ai acestuia care locuiesc şi gospodăresc împreună, din care să reiasă faptul că:
  • nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca;

  • nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990;

  • nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României, după 01.01.1990;

  • nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990;

  • nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

  • nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

  Persoanele care au dublă cetăţenie, vor completa, obligatoriu, dosarul şi cu înscrisuri eliberate de instituţiile abilitate din ţara în care are o altă cetăţenie decât cea română, care să ateste faptul că:

  • nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul acelei ţări, după 01.01.1990;

  • nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul acelei ţări, după 01.01.1990;

  • nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul acelei ţări, după 01.01.1990;

 5. Contract/contracte de închiriere înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Cluj, în situaţia în care locuiţi în chirie la proprietar sau copie a contractului de închiriere cu Municipiul Cluj-Napoca.

 6. În situaţia în care solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar şi copii după B.I./C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.

  În cazul în care nu există Asociaţie de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuieşte, acesta va trebui să dea o declaraţie notarială în care sa fie specificată suprafaţa utilă a locuinţei, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, numele acestora şi copiile după B.I./C.I./certificat de naştere ale tuturor persoanelor care ocupă locuinţa respectivă;

 7. Copii după actele de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, deces, sentinţă de divorţ);

 8. În vederea stabilirii punctajului pentru criteriul prevăzut la Cap. III. ,,Venitul mediu net/membru de familie (soţ, soţie, copii)˝, solicitantul va depune atât pentru sine cât şi pentru membrii familiei de gradul I ai acestuia (soţ, soţie, copii care locuiesc şi se gospodăresc împreună) următoarele:

  • adeverinţă eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile obţinute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condiţiile legii;

  • acte eliberate de către autorităţile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal constituite (convenţii civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participaţii, venituri din drepturi de asistenţă socială sau altele semenea);

  • declaraţie notarială a membrilor familiei că nu beneficiază de niciun venit – acolo unde este cazul;

 9. În vederea stabilirii eligibilităţii pentru obţinerea unei locuinţe sociale, raportat la criteriul prevăzut la Cap. I.A.11 din Regulament, solicitantul va depune: contract de muncă în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenţii civile, PFA, sau altele asemenea;

 10. Declaraţie pe proprie răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere;

 11. Copii după actele de studii (se depun doar pentru solicitant);

 12. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverinţă eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj/angajator, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. (se depune doar pentru solicitant);

 13. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap- dacă este cazul;

 14. Copii ale documentelor din care rezultă că aveţi calitatea de veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989) şi ai Decretului –lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum şi persoanele deportate în străinătate şi prizonierii) – dacă este cazul;

 15. Adeverinţă care să confirme că solicitantul a beneficiat de serviciu de tip rezidenţial (provine din instituţii de ocrotire socială şi a împlinit vârsta de 18 ani) – dacă este cazul;

 16. Copie a Deciziei de pensionare pentru caz de boală sau incapacitate permanentă de muncă sau anticipat;

 17. Dovada evacuării din locuinţă retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că aţi părăsit locuinţa);

 18. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinţei prin executor judecătoresc/avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul);

 19. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitării unei locuinţe sociale).

 20. Orice document care solicitantul îl apreciază ca fiind dovadă în obţinerea punctajului pentru cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă (memorii, recomandări, anchete sociale, etc).

 21. Adeverinţă privind găzduirea la data depunerii cererii într-o unitate de asistenţă socială cu cazare dintr-o structură din municipiul Cluj-Napoca.