Direcţia de Administrare

Conducere

Suciu Valer

Director executiv
Date de contact
0264 596 030 / 4701 directiadeadministrare@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 15
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 15;

Este subordonat viceprimarilor, primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și administratorului public (pe linia coordonării activităților specifice Serviciului Situații de urgență, potrivit prevederilor Dispoziției Primarului nr. 3102/2016).

 1. Serviciul Administrare, securitate și sănătate în muncă-P.S.I:
  • asigură funcţionalitatea compartimentelor de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca din punct de vedere al aprovizionării cu logistica și materialele necesare precum şi a gestionării obiectelor de inventar, a întocmirii contractelor de achiziţii publice şi de utilităţi (energie electrică, gaz metan, apă) şi ale altor servicii necesare (reparaţii faxuri, sisteme alarmă, centrală telefonică, staţii radio, etc);
  • asigurarea efectuării curățeniei la clădirile proprii ale instituției și întreținerea acestora (instalații electrice, apă, gaz, tâmplărie,etc);
  • asigură aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la nivelul compartimentelor de lucru din instituţie; aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul compartimentelor de lucru din instituţie; aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul compartimentelor de lucru din instituţie; aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; aplicarea legislaţiei referitoare la pregătirea populaţiei pentru apărare.
 2. Serviciul Situaţii de urgenţă:
  • asigură aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei civile – conform prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă – la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.;
  • asigură identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri a căror evoluţie pot genera situaţii de urgenţă; culegerea, prelucrarea, stocarea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la managementul situaţiilor de urgenţă; informarea şi înştiinţarea autorităţilor privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; informarea, pregătirea preventivă şi educarea populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele şi acţiunile pentru protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţie de urgenţă; promovarea documentaţiei privind necesarul de materiale pentru dotarea serviciului în scopul ridicării capacităţii de comunicare; planifică şi execută activităţi de pregătire specifică cu personalul angajat pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă; compartimentul prevenire are ca principală atribuţie prevenirea riscurilor procedurii unor situaţii de urgenţă prin activităţi de îndrumare şi control; controlează şi îndrumă activităţile de prevenire în cadrul organismelor cu atribuţii în domeniu (agenţi comerciali, asociaţii de prorietari etc); întocmesc planul de monitorizare a factorilor de risc cu frecvenţă lunară pe un an de zile calendaristic; constată şi propune sancţionarea, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă; soluţionează petiţiile şi sesizările în domeniul specific, în limita competenţelor funcţiei.

3. Biroul Activități interne:

 • asigură funcţionalitatea în condiţii optime a autovehiculelor din dotarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum şi derularea contractelor de achiziţii pentru piese şi accesorii pentru vehicule, bujii, pneuri pentru autovehicule, uleiuri lubrefiate şi agenţi lubrefianţi, acumulatori, carburanţi, etc., cât şi pentru serviciile de reparare şi întreţinere a autovehiculelor, respectiv servicii de spălare, vulcanizare, inclusiv montare şi echilibrare, servicii privind inspecţiile tehnice periodice şi alte servicii specifice;
 • elaborează documentaţii privind achiziţionarea de servicii de asigurare contra accidentelor şi a asigurarilor de sănătate;
 • crează şi actualizează baza de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK