Date de contact

0264 431 753, 0264 336 234


0264 596 030 / 4432 Str. Moților, nr. 3, cam. 28
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, cam. 12.

Este subordonat directorului Executiv al Direcției Ecologie urbană și spații verzi.

 • coordonează și monitorizează respectarea legislației silvice aflată în vigoare, de către administratorii de fond forestier pentru pădurile aflate în proprietarea Primăriei;
 • coordonează și monitorizează respectarea legislației silvopastorale aflată în vigoare, pentru pășunile aflate în proprietatea Primăriei.
 • verifică modul în care administratorii de fond forestier respectă legislația silvică aflată în vigoare;
 • participă la inspecții de fond și parțiale împreună cu administratorul pentru suprafețele de pădure aflate în proprietatea Primăriei;
 • se asigură că administratorul procedează la efectuarea lucrărilor necesare pentru regenerarea pădurii;
 • verifică situațiile de plată emise de ocoalele silvice reprezentând valoarea serviciilor de pază și administrarea de fond forestier aflate în proprietatea Primăriei;
 • propune prin proiecte de hotărâri taxele de pășunat pe terenurile cu destinație pășune proprietatea municipiului, în administrarea Regiei Autonomă a Domeniului Public și asigură continuitatea contractelor de pază pentru pădurile aflate în proprietatea municipiului.
 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.
 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuților conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Relaţii interne:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate, etc.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

 • colaborează cu regiile, instituțiile statului, persoane juridice și fizice, după caz.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK