Conducere

Bogdan Ioan

Șef serviciu
Date de contact

0264 336 193


0264 596 030 / 4131; 4133; 4134; 4135; 4136 serviciulfinanciar@primariaclujnapoca.ro, caserie.posuri@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 71, 72, 75
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca:
 • str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam. 71, 72, 75;
 • str. Moţilor nr. 7, et. 1, ghişeele nr. 19, 20, 21, 22;
 • Piaţa Unirii nr. 1, et. 1, sala 15 ghișeele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 • Primăria Manăştur, casierie;
 • Primăria Marăşti, casierie;
 • Primăria Iris, casierie;
 • Primăria Someşeni, casierie;
 • Primăria Grigorescu, casierie;
 • Primăria Zorilor, casierie.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

 • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;
 • plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale şi deplasare şi verificarea deconturilor;
 • efectuarea tuturor operațiunilor necesare plății drepturilor salariale personalului aparatului de specialitate a primarului – cap. 51, personalului Direcției de Evidență a persoanelor – cap. 54 și personalului Direcției Generale Poliția locală – cap. 61.
 • efectuarea şi evidenţa încasărilor în numerar, întocmirea foilor de vărsământ şi depunerea numerarului la Trezorerie;
 • emiterea certificatelor de atestare fiscală persoane fizice;
 • ridicarea de numerar de la trezorerie cu CEC şi efectuarea plăţilor reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plată cheltuieli de judecat, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii, plată premii de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, alte plăţi în numerar;
 • plata cheltuielilor de judecată, executare sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii prin virament bancar;
 • efectuarea operațiunilor legate de calculul şi plata drepturilor salariale pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului – cap 51, a personalului de la Direcția Generală Poliția locală cap. 61 și a personalului de la Direcția de Evidență a persoanelor – cap 54;
 • colaborarea cu Direcția de Evidență a persoanelor și cu Direcția Generală Poliția locală pentru plata cheltuielilor de personal aferente capitolului 54 și 61;
 • emiterea/completarea de adeverințe;
 • colaborarea cu Direcția de Evidență a persoanelor și cu Direcția Generală Poliția locală pentru plata cheltuielilor materiale aferente capitolului 54 și 61;
 • întocmirea referatelor și după caz a proiectelor de HCL pentru plata unor cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare şi alte obligaţii în baza unor sentinţe sau titluri executorii;
 • raportarea şi evidenţa încasărilor prin intermediul POS – lor la ghişeele de la casieria din str. Moţilor 3, P-ţa Unirii şi cartiere;
 • efectuarea tuturor operațiunilor cu privire la încasărilor online pe site-ul instituției și de pe www.ghiseul.ro;
 • efectuarea operațiunilor cu privire la plata indemnizaţiilor consilierilor locali etc.;
 • întocmirea/verificarea deconturilor pentru deplasările în ţară şi străinătate.
 • îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • conducerea evidenţei contabile în afara bugetului: angajamente bugetare şi legale, ordonanţarea plăţilor pentru cheltuielile de personal;
 • întocmirea și transmiterea notelor contabile cu privire la acordarea drepturilor salariale;
 • efectuarea plăţilor cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare, angajamentele bugetare și legale;
 • gestiunea numerarului la casierii şi la casieria centrală;
 • cunoaşterea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a normativelor interne în domeniu;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor gestionate;
 • răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor emise.
 • exercitarea controlului financiar preventiv;
 • efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;
 • eliberarea de adeverinţe cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate în întreţinere, numărul zilelor de concediu medical, plata CAS şi CASS, confirmarea efectuării unor plăți etc.;
 • eliberarea de adeverințe cu privire la diferite plăți efectuate.
 • colaborarea cu Serviciul Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de către Serviciul Financiar, a cheltuielilor de personal aferente aparatului de specialitate a primarului – cap 51, a personalului de la Direcția Generală Poliția locală – cap. 61 și a personalului de la Direcția de Evidență a persoanelor – cap 54 și a cheltuielilor de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • colaborarea cu Serviciul Buget şi execuţie bugetară cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • colaborează cu compartimentele care gestionează venituri ale bugetului local;
 • încasarea dispoziţiilor către casierie (avize de plată prin INFOCET) pentru încasări/plăţi taxe fără debit etc. de la compartimentele care utilizează aceste taxe;
 • prelucrarea cererilor pentru plata unor drepturi, eliberare adeverinţe, plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • întocmirea de referate, proiecte de hotărâre şi preluarea de referate şi liste de restituiri taxe şi impozite locale şi alte taxe;
 • preluarea statului de funcţii, pontaje şi alte documente justificative pentru calcularea drepturilor şi reţinerilor din salarii de la Serviciul Resurse umane, alte compartimente din Primărie şi din afara instituţiei;
 • preluarea şi soluţionarea, împreună cu celelalte compartimente (după caz), a reclamaţiilor şi sesizărilor formulate de către cetăţeni.
 • transmiterea situaţiilor declarative cu privire la obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale, statistică etc.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK