Conducere

Bogdan Ioan

Șef serviciu
Date de contact

0264 336 193


0264 596 030 / 4130; 4131; 4132 serviciulfinanciar@primariaclujnapoca.ro, caserie.posuri@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 71, 72, 75
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca:
 • str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam. 71, 72, 75;
 • str. Moţilor nr. 7, et. 1, ghişeele nr. 19, 20, 21, 22;
 • Piaţa Unirii nr. 1, et. 1, sala 15 ghișeele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 • Primăria Manăştur, casierie;
 • Primăria Marăşti, casierie;
 • Primăria Iris, casierie;
 • Primăria Someşeni, casierie;
 • Primăria Grigorescu, casierie;
 • Primăria Zorilor, casierie.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

 • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;
 • plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale şi deplasare şi verificarea deconturilor;
 • efectuarea tuturor operațiunilor necesare plății drepturilor salariale personalului aparatului de specialitate a primarului – cap. 51, personalului Direcției de Evidență a persoanelor – cap. 54 și personalului Direcției Generale Poliția locală – cap. 61.
 • efectuarea şi evidenţa încasărilor în numerar, întocmirea foilor de vărsământ şi depunerea numerarului la Trezorerie;
 • emiterea certificatelor de atestare fiscală persoane fizice;
 • ridicarea de numerar de la trezorerie cu CEC şi efectuarea plăţilor reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plată cheltuieli de judecat, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii, plată premii de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, alte plăţi în numerar;
 • plata cheltuielilor de judecată, executare sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii prin virament bancar;
 • efectuarea operațiunilor legate de calculul şi plata drepturilor salariale pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului – cap 51, a personalului de la Direcția Generală Poliția locală cap. 61 și a personalului de la Direcția de Evidență a persoanelor – cap 54;
 • colaborarea cu Direcția de Evidență a persoanelor și cu Direcția Generală Poliția locală pentru plata cheltuielilor de personal aferente capitolului 54 și 61;
 • emiterea/completarea de adeverințe;
 • colaborarea cu Direcția de Evidență a persoanelor și cu Direcția Generală Poliția locală pentru plata cheltuielilor materiale aferente capitolului 54 și 61;
 • întocmirea referatelor și după caz a proiectelor de HCL pentru plata unor cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare şi alte obligaţii în baza unor sentinţe sau titluri executorii;
 • raportarea şi evidenţa încasărilor prin intermediul POS – lor la ghişeele de la casieria din str. Moţilor 3, P-ţa Unirii şi cartiere;
 • efectuarea tuturor operațiunilor cu privire la încasărilor online pe site-ul instituției și de pe www.ghiseul.ro;
 • efectuarea operațiunilor cu privire la plata indemnizaţiilor consilierilor locali etc.;
 • întocmirea/verificarea deconturilor pentru deplasările în ţară şi străinătate.
 • îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • conducerea evidenţei contabile în afara bugetului: angajamente bugetare şi legale, ordonanţarea plăţilor pentru cheltuielile de personal;
 • întocmirea și transmiterea notelor contabile cu privire la acordarea drepturilor salariale;
 • efectuarea plăţilor cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare, angajamentele bugetare și legale;
 • gestiunea numerarului la casierii şi la casieria centrală;
 • cunoaşterea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a normativelor interne în domeniu;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor gestionate;
 • răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor emise.
 • exercitarea controlului financiar preventiv;
 • efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;
 • eliberarea de adeverinţe cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate în întreţinere, numărul zilelor de concediu medical, plata CAS şi CASS, confirmarea efectuării unor plăți etc.;
 • eliberarea de adeverințe cu privire la diferite plăți efectuate.
 • colaborarea cu Serviciul Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de către Serviciul Financiar, a cheltuielilor de personal aferente aparatului de specialitate a primarului – cap 51, a personalului de la Direcția Generală Poliția locală – cap. 61 și a personalului de la Direcția de Evidență a persoanelor – cap 54 și a cheltuielilor de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • colaborarea cu Serviciul Buget şi execuţie bugetară cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • colaborează cu compartimentele care gestionează venituri ale bugetului local;
 • încasarea dispoziţiilor către casierie (avize de plată prin INFOCET) pentru încasări/plăţi taxe fără debit etc. de la compartimentele care utilizează aceste taxe;
 • prelucrarea cererilor pentru plata unor drepturi, eliberare adeverinţe, plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • întocmirea de referate, proiecte de hotărâre şi preluarea de referate şi liste de restituiri taxe şi impozite locale şi alte taxe;
 • preluarea statului de funcţii, pontaje şi alte documente justificative pentru calcularea drepturilor şi reţinerilor din salarii de la Serviciul Resurse umane, alte compartimente din Primărie şi din afara instituţiei;
 • preluarea şi soluţionarea, împreună cu celelalte compartimente (după caz), a reclamaţiilor şi sesizărilor formulate de către cetăţeni.
 • transmiterea situaţiilor declarative cu privire la obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale, statistică etc.
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK