Serviciul Rate chirii tarife şi preţuri

Conducere

Todoruț Mihaela Adela

Șef serviciu
Date de contact

0264 336 196


0264 596 030 / 31- 4142; 39- 4140; 67- 4141; 4143 serviciulratechiriitarifepreturi@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 31, 39, 67
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, cam. 31, 39 și 67.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

 • realizarea veniturilor nefiscale în conformitate cu prevederile financiare ale contractelor/abonamentelor încheiate de municipalitate, precum și cu prevederile bugetare, capitolul venituri din închirieri şi concesiuni.
 • urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a contractelor de asociere/închiriere şi concesiune precum şi a celor de vânzare-cumparare;
 • urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a abonamentelor pentru închirierea domeniului public al municipiului ocupat cu construcţii provizorii;
 • elaborarea şi întocmirea dosarelor în vederea recuperarii creanţelor bugetare pe calea instanţei de judecată, executării silite şi urmărirea finalizării acestor dosare;
 • analizarea, verificarea şi pregătirea documentaţiilor de preţuri precum şi a actelor justificative, care se supun dezbaterii şi avizării Comisiei de preţuri;
 • actualizarea de sume reprezentaâd obligaţii de restituit în conformitate cu prevederile Legii 10/2001 şi a prevederilor dispoziţiilor primarului emise în acest scop.
 • certificarea realităţii, exactităţii şi legalităţii sumelor înregistrate în toate documentele generate de activitatea de încasare şi urmărire a veniturilor din exploatarea domeniului public şi privat al municipiului precum şi din exploatarea fondului imobiliar de stat;
 • întocmirea proiectelor de acte administrative.
 • propune spre aprobare măsuri de sancţionare a contractelor şi abonamentelor, în conformitate cu prevederile contractuale şi cu legislaţia în vigoare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor financiare prevăzute de aceste documente;
 • competenţe stabilite prin dispoziţie a primarului.
 • primește de la Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii contracte de concesiune, abonamente, contracte de închiriere/asociere şi de vânzare-cumpărare, emise şi însuşite spre luare în evidenţă, precum şi orice alte informaţii în legătura cu modificările survenite la aceste documente;
 • primește de la Direcția Tehnică contracte de finanțare, cu plata în rate, emise și însușite, spre luare în evidență, precum și orice alte informații legătură cu modificările survenite la aceste documente;
 • primește de la Direcția Tehnică și de la Direcția Ecologie urbană și spații verzi contracte de concesiune servicii publice, emise și însușite, spre luare în evidență, precum și orice alte informații în legătură cu modificările survenite la aceste documente;
 • colaboreaza cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Dircția Juridică şi Direcţia Impozite si taxe locale în vederea realizarii veniturilor prevăzute;
 • transmite Serviciului Contabilitate situaţiile centralizatoare (balanțele de verificare) privind veniturile nefiscale realizate în fiecare lună.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK