Serviciul Insolvenţă, contestaţii, informaţii şi baze de date

Conducere

Saplacan Doru

Şef serviciu
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăsoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr.1.

Este subordonat: directorului executiv adjunct şi directorului executiv ai Direcţiei Impozite şi taxe locale.

 • întocmirea cererilor de admitere a creanţelor şi a tuturor actelor de procedură prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990;
 • soluţionarea contestaţiilor la actele administrativ-fiscale, întocmirea actelor de procedură şi reprezentarea în litigiile pe rol având acest obiect;
 • întocmirea tuturor actelor de procedură în litigiile având ca obiect contestaţii la executare aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 • organizarea depozitului de arhivă al Direcţiei Impozite şi taxe locale ca arhivă curentă, soluţionează cererile de eliberare acte din arhivă ale cetăţenilor;
 • gestionarea bazelor de date la nivelul direcţiei.

Întocmirea cererilor de admitere a creanţelor în procedura insolvenţei şi lichidării judiciare

 •  preluarea notificărilor din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi de la lichidatorii judiciari numiţi în dosarele de insolvenţă aflate pe rolul instanţelor;
 • verificare creanţelor bugetului local şi întocmirea cererilor de admitere a creanţelor pe tabelul creditorilor, transmiterea lor lichidatorilor judiciari şi Tribunalului investit cu soluţionarea cererilor de insolvenţă;
 • întocmirea tuturor actelor de procedură prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990.
 • operarea în baza de date.

Soluţionarea contestaţiilor la actele administrativ-fiscale

 • verificarea motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ-fiscal;
 • întocmirea referatului cauzei şi prezentarea soluţiei;
 • aplicarea prevederilor legale în materia soluţionării contestaţiilor la actele administrativ-fiscale, respectiv Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

Întocmirea actelor de procedură litigioasă având ca obiect contestaţiile la executare silită a creanţelor fiscale

 • preluarea acţiunilor contestatarilor şi a citaţiilor în litigiile pe rol comunicate de instanţă;
 • redactarea întâmpinărilor, recursurilor, poziţiilor procesuale, etc., depunerea acestora la instanţele competente, reprezentare;
 • preluarea copiilor dosarelor de executare şi depunerea lor în probaţiune.

Organizarea depozitului de arhivă curentă al direcţiei

 • realizarea nomenclatorului arhivistic al direcţiei;
 • înregistrare documentelor, preluarea lor, eliberare duplicate la cerere;
 • organizarea depozitului de arhivă pe criterii specifice caracterului fiscal al documentelor.

Gestionarea bazei de date

 • înregistrarea în evidenţele fiscale a plăţilor efectuate prin trezorerie;
 • soluţionarea cererilor de eliberare a parolelor pentru accesul la datele personale gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • colaborarea cu Serviciul Contabilitate în vederea înregistrării corecte a conturilor bugetare, a sumelor încasate, confirmarea anumitor plăţi, corelarea înregistrărilor din contabilitate cu înregistrările analitice din aplicaţia informatică;
 • modificarea nomenclatoarelor şi a altor tabele din bazele de date, conform precizărilor primite de la firma de la care s-a achiziţionat softul.
 • întocmirea corectă a cererilor de admitere a creanţelor în procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei şi de Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale;
 • soluţionarea cu celeritate şi profesionalism a contestaţiilor la actele administrativ-fiscale;
 • realizarea la termen a tuturor actelor de procedură în litigiile având ca obiect contestaţii la executare aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 • organizarea depozitului de arhivă şi gestionarea bazei de date.
 • aplicarea prevederilor Legii insolvenţei şi ale Legii nr. 31/1990 privind creanţele bugetului local;
 • soluţionarea contestaţiilor potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;
 • îndeplinirea tuturor actelor procedurale în cazul contestaţiilor la executare;
 • gestionare şi administrare depozit arhivă şi bază de date;
 • înregistrarea plăţilor efectuate prin alte mijloace decât prin ghişeele de încasare ale Direcţiei Economice (plăţi aferente taxelor şi impozitelor gestionate de către Direcţia Impozite şi taxe locale);
 • alte competenţe stabilite prin dispoziţii.

Insolvenţă

 • verificarea creanţelor la bugetul local în urma notificării deschiderii procedurii insolvenţei agenţilor economici, întocmirea cererilor de admitere a creanţelor şi înscrierea lor pe tabelul creditorilor, transmiterea lor către lichidatorii judiciari şi instanţele competente în soluţionarea cauzelor, întocmirea cererilor suplimentare de creanţă la momentul intrării în faliment a firmelor, verificarea sumelor repartizate în procedură, participarea la adunările creditorilor, operarea radierilor de la O.R.C., comunicarea lor la departamentele care s-au înscris pe tabelul creanţelor, întocmirea înpreună cu Serviciul Urmărire creanţe buget local a proceselor verbale de scădere şi operarea acestora.

Contestaţii la actele administrativ-fiscale

 •  preluarea documentelor de la dosarul fiscal sau de la compartimentul care a emis actul administrativ contestat, verificarea acestora, soluţionare, comunicare decizie de soluţionare.

Contestaţii la executare

 • preluarea acţiunilor contestatarilor, întocmirea întâmpinărilor, preluarea de la departamentele de specialitate a dosarelor de executare şi comunicarea acestora instanţelor solicitante, depunerea tuturor înscrisurilor în procedură, exercitarea căilor de atac, etc.

Depozitul de arhivă curentă

 • preluarea tuturor documentelor fiscale înregistrate şi operate de către toate serviciile direcţiei, înregistrarea, verificarea şi arhivarea acestora, eliberarea copiilor de pe documente fiscale la solicitarea contribuabililor, eliberarea dosarelor fiscale la solicitarea inspectorilor direcţiei, întocmire nomenclator arhivistic, casarea actelor a căror termen de păstrare a expirat potrivit nomenclatorului etc.

Baza de date

 • înregistrarea în evidenţele fiscale a plăţilor efectuate prin trezorerie, eliberarea parolelor pentru accesul la datele personale gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale, colaborarea cu Serviciul Contabilitate în vederea înregistrării corecte a conturilor bugetare, a sumelor încasate, confirmarea anumitor plăţi, corelarea înregistrărilor din contabilitate cu înregistrările analitice din aplicaţia informatică, modificarea nomenclatoarelor şi a altor tabele din bazele de date, conform precizărilor primite de la firma de la care s-a achiziţionat softul.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK