Serviciul Urmărire creanţe buget local

Conducere

Curuţ Cornel Horaţiu

Şef serviciu
Date de contact

0264 439 483


0264 434 921, 0264 424 901 urmarirecreante@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 8, 9A,9B
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăsoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr.1.

Este subordonat: directorului executiv adjunct şi directorului executiv ai Direcţiei Impozite şi taxe locale.

 • colectarea prin executare silită a creanţelor bugetare ale municipiului Cluj-Napoca precum şi ale accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere.
 • desfăşoară o activitate publică în conformitate cu Constituţia României, legile tării, hotărârile Guvernului României precum şi ale altor acte normative legale;
 • organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice şi juridice, pentru stingerea creanţelor datorate bugetului local, (cu excepţia amenzilor) în limitele competenţelor legale;
 • dispune şi duce la îndeplinire măsurile asigurătorii stabilite de organele competente, potrivit prevederilor legale;
 • verifică respectarea tuturor condiţiilor legale pentru începerea executării silite şi respectă prevederile legale privind aplicarea procedurilor de executare silită;
 • efectuează activitatea de identificare a debitorilor, colaborând, în acest sens, cu toate instituţiile care asigură evidenţa persoanelor fizice şi juridice;
 • întocmeşte toate actele necesare şi legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;
 • aplică măsura popririi asupra veniturilor şi disponibilităţilor băneşti datorate de terţe persoane debitorului, verifică şi urmăreşte respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririi precum şi operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;
 • aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor deţinători de conturi bancare, verifică şi urmăreşte operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;
 • aplică măsura sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în condiţiile legii, organizează şi asigură ridicarea, transportarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a bunurilor sechestrate;
 • stabileşte şi propune aprobării, măsurile de ridicare şi valorificare a bunurilor sechestrate;
 • asigură şi răspunde, în condiţiile legii, depozitarea şi păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate şi luate în custodie;
 • numeşte custodele şi administratorul sechestru şi propune conducerii spre aprobare indemnizaţia acestuia, dacă este cazul;
 • asigură valorificarea bunurilor sechestrate în condiţiile legii precum şi distribuirea sumelor obţinute;
 • propune evaluarea bunurilor sechestrate de către persoane autorizate, în conformitate cu prevederile legale;
 • asigură, în limita competenţelor acordate, desfăşurarea în conformitate cu prevederile legii şi a dispoziţiilor primarului, a licitaţiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;
 • asigură distribuirea (eliberarea) sumelor realizate prin valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege;
 • întocmeşte documentaţia legală privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi în această situaţie, asigură avizarea şi aprobarea acesteia de către persoanele competente;
 • întocmeşte evidenţa separată a situaţiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii aflaţi în această situaţie, urmăreşţe starea de insolvabilitate până la înplinirea termenului de prescripţie.
 • îndeplinirea corectă şi la termen a atributiilor compartimentului, în vederea îndeplinirii misiunii şi scopului acestuia; – respectarea prevederilor R.I, R.O.F, a N.T.S. şi PSI;
 • respectă normele de conduită şi deontologie în raport cu debitorii şi în relaţiile cu alte compartimente sau instituţii;
 • păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale în vigoare.
 • în limita legislaţiei, a hotărârilor Consiliului local, a dispoziţiilor primarului, a Regulamentului intern, a Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi a actelor normative în vigoare.
 • cu toate compartimentele unităţii administrativ-teritoriale, care concură la realizarea atribuţiilor serviciului;
 • cu organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Justiţie, Oficiul Registrului Comerţului, instituţiile bancare precum şi cu alte instituţii în vederea realizării creanţelor bugetare, prin aplicarea măsurilor de executare silită a debitorilor din evidenţa fiscală;
 • cu autorităţi şi instituţii publice: raporturi ce implică activitatea de executarea silită a debitelor datorate de contribuabili şi relaţii de colaborare privind desfăşurarea activităţii specifice;
 • cu organizaţii internaţionale: în baza înputernicirii legale;
 • cu persoane juridice private: raporturi ce implică executarea silită a debitelor datorate de contribuabili persoane juridice şi relaţii de colaborare privind desfăşurarea activităţii specifice;
 • cu persoane fizice: raporturi ce implică executarea silită a debitelor datorate de contribuabili persoane fizice şi relaţii de colaborare privind desfăşurarea activităţii specifice.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK