Serviciul Administrare hale şi pieţe

Conducere

Micle George Emanuel

Șef serviciu
Date de contact

0264 578 578

str. Moților nr. 3 cam. 4
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3;
Piaţa agroalimentară Flora;
Piaţa agroalimentară Hermes;
Piaţa agroalimentară Zorilor;
Piaţa Ira, Abator şi Grigorescu.

Este subordonat: directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • întocmeşte acte şi documente specifice necesare administrării pieţelor: referate, note justificative etc.;
 • întocmeşte şi supune aprobării Regulamentul de funcţionare a pieţelor;
 • întocmeşte situaţii lunare cu privire la încasările din pieţele agroalimentare;
 • întocmeşte informari cu privire la activitatea compartimentului de muncă;
 • întocmeşte raportarea anuală privind încasările şi cheltuielile compartimentului de muncă;
 • întocmeşte răspunsuri la cererile primite din partea producătorilor agricoli, societăţilor comerciale, persoanelor fizice autorizate privind repartizarea locurilor în pieţele administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 • participă şi întocmeşte răspunsuri la audienţe;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte şi urmăreşte împreună cu Serviciul Achiziţii publice derularea procedurilor de licitaţie pentru spaţiile comerciale situate în pieţele agroalimentare;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre promovate de serviciu şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora.

Scopul –asigurarea desfăşurării activităţilor specifice în pieţele agroalimentare şi a factorilor necesari derulării acestora în condiţii cât mai optime, atât pentru comercianţi cât şi pentru cetăţeni, respectarea legislaţiei în vigoare.

 • coordonează întreaga activitate a serviciului şi asigură îndeplinirea obiectivelor acestuia;
 • asigură şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor şi a serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului;
 • verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale şi nu permite accesul altor comercianţi;
 • veghează la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul-cadru;
 • asigură respectarea criteriilor de selectare a comercianţilor;
 • asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor;
 • întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum şi a directorului executiv al Direcţiei Tehnice cu care se încredinţeaza pentru ducerea la îndeplinire Serviciul Administrare hale şi pieţe;
 • asigură relaţia permanentă cu Direcţia Generală Poliţia locală, în vederea realizării unui nivel calitativ de desfăşurare a activităţilor din pieţe, condiţii stabilite de legislaţia în vigoare, cu respectarea normelor de protecţie a muncii, de igienă şi sănătate;
 • asigură împreună cu Serviciul Achizitii publice cadrul legal de desfăşurare a selecțiilor de oferte;
 • se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Serviciului Administrare hale şi pieţe, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă;
 • se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentului de muncă;
 • întocmeşte note interne, referate, informări;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.
 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei în vigoare specifice activităţilor din pieţe.
 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achizitii, alte cereri.
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK