Serviciul Administrare hale şi pieţe

Conducere

Micle George Emanuel

Șef serviciu
Date de contact

0264 578 578

Aleea Padin, nr. 15
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locația în care se desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3; Piața agroalimentară Flora, Piața agroalimentară Hermes, Piața agroalimentară Zorilor, Piața agroalimentară Ira și Piața agroalimentară Grigorescu.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

1. Întocmește acte și documente specifice necesare administrării piețelor: referate, note justificative, etc.

2. Întocmește și supune aprobării Regulamentul de funcționare a piețelor.

3. Întocmește situații lunare la încasările din piețele agroalimentare.

4. Întocmește informări cu privire la activitatea compartimentului de muncă.

5. Întocmește raportarea anuală privind încasările și cheltuielile compartimentului de muncă.

6. Întocmește răspunsuri la cererile primite din partea producătorilor agricoli, societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate privind repartizarea locurilor de vânzare din piețele administrate de Municipiul Cluj-Napoca.

7. Participă și întocmește răspunsuri la audiențe (fizic și online).

8. Întocmește acte și note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente.

9. Întocmește răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetățeni.

10. Întocmește și urmărește împreună cu Serviciul Achiziții publice derularea procedurii de licitație publică pentru spațiile comerciale situate în piețele agroalimentare.

11. Întocmește proiecte de hotărâre promovate de serviciu și urmărește ducerea la îndeplinire a acestora.

Scopul – asigurarea desfășurării activităților specifice în piețele agroalimentare și a factorilor necesari derulării acestora în condiții optime, atât pentru comercianți, cât și pentru cetățeni, prin respectarea legislației în vigoare.

 • 1. Coordonează întreaga activitate a serviciului și asigură îndeplinirea obiectivelor acestuia.

  2. Asigură și urmărește desfășurarea activității de comercializare a produselor și a serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, a sănătății, securității și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

  3.Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale și nu permite accesul altor comercianți.

  4.Veghează la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul-cadru.

  5. Asigură respectarea criteriilor de selectare a comercianților.

  6. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților.

  7. Întocmește materiale și analize la solicitarea primarului, viceprimarilor, administratorului public, precum și a directorului executiv, directorului executiv adjunct ai Direcției Tehnice, pentru care se încredințează cu ducerea la îndeplinire Serviciul Administrare hale și piețe.

  8. Asigură relația permanentă cu Direcția Generală Poliția locală, în vederea realizării unui nivel calitativ de desfășurare a activităților din piețe, condiții stabilite de legislația în vigoare, cu respectarea normelor de protecție a muncii, de igienă și sănătate.

  9. Asigură împreună cu Serviciul Achiziții publice cadrul legal de desfășurare a licitațiilor publice.

  10. Se preocupă în permanență de buna desfășurare a activității Serviciului Administrare hale și piețe, executând cu loialitate și bună credință sarcinile primite, în limitele legale de competență.

  11. Se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însușirea legislației în vigoare din domeniul exercitării comerțului cu produse și servicii de piață, pentru buna desfășurare a activității compartimentului de muncă.

  12. Întocmește note interne, referate, informări, adrese, răspunsuri, etc.

  13. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

Este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei în vigoare specifice activităţilor din pieţe.

– folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;

– cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

-colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achizitii, alte cereri.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK