Date de contact
0264 596 030 / 4522 Str. Moţilor nr.3, cam. 98
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locul în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 98.

Este subordonat şefului Serviciului Revendicări, fond funciar şi registru agricol.

 • reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001;
 • rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
 • evidenţa şi urmărirea revendicărilor în temeiul Legii nr. 10/2001 pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 • stabileşte situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetăţenilor şi a serviciilor din primărie;
 • acordă informaţii publicului, pentru lămurirea situaţiei juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari;
 • verifică documentaţiile de întabulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierea din C.F;
 • identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • instrumentează actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • eliberează copii după documentele existente în dosarele de revendicar;
 • ține evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • completează dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001 (acţiuni juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări în baza Legii nr. 112/1995);
 • întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revenicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • expediază dispoziţiile către petenţi;
 • corespondează cu petenţii care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001;
 • întocmeşte informãri, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cetãţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii 10/2001;
 • transmite dosarele actualilor deţinători ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001. 16;
 • alte sarcini transmise de către şefii ierarhici superiori în condiţiile legii.
 • răspunde pentru legalitatea întocmirii documentaţiilor în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 şi a dispoziţiilor primarului;
 • răspunde pentru actele comunicate instanţelor de judecată, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi altor organe abilitate ale statului implicate în acţiunea de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea adreselor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice.
 • are competenţă în emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării Legii nr. 10/2001;
 • are competenţe în realizarea documentelor transmise instanţelor judecătoreşti şi instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul Legii nr. 10/2001.
 • primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii, informaţii legate de prevederile Legii nr. 10/2001 care se află în zona de competenţă a Compartimentului Revendicări.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK