Pentru S_Va  se va aplica regulamentul aferent Va (Zonă verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat).