Ședința din 10 mai 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Darea în folosinta gratuita, Arhiepiscopiei Vadului Feleacului si Clujului, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n., aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea P.U.D. doua imobile cu câte trei locuinte însiruite P+E+M, str. Eugen Ionesco nr. 95; beneficiar: Ciulbea Ioan

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea P.U.D. construire garaj, str. Orastiei nr. 6; beneficiar: Felderean David

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea P.U.D. construire hala industriala P si P+E, Bdul. Muncii nr. 247; beneficiara: SC WOODEN TEHNIC PRODIMPEX SRL

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea P.U.D. imobil de locuinte cu trei apartamente S+P+2E, str. Artarului nr. 17; beneficiar: Popa Lucian

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului-nord si P.U.D. ansamblu de locuinte, spatii comerciale si servicii, str. Borhanciului; beneficiara: SC GROSS & GROSS CONSTRUCT SRL

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Aprobarea P.U.D. imobil de locuinte cu spatii comerciale si servicii la parter, S+P+6E, Calea Manastur nr. 50; beneficiare: Onofrei Cristina Doria si SC OREST IMPEX SRL

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010 ale regiilor autonome de subordonare locala

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare Calea Turzii în municipiul Cluj-Napoca”

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Însusirea documentatiei tehnice de dezlipire si înscriere în cartea funciara, pentru terenul identificat cu nr. topo. 23571/1, 23572/1, situat în municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Modificarea si completarea Hotarârii nr. 736/2005 (schimbarea destinatiei din camara în baie, pentru ap. 2, str. Ilie Macelaru nr. 18)

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Însusirea documentatiei de alipire a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata f.n

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Însusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 25, ap. 9

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Însusirea documentatiei tehnice de dezlipire (fortata) teren si înscrierea modificarii suprafetei pentru imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Deltei (azi Iuliu Coroianu) nr. 14-16

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea rezultatului solutionarii contestatiilor de catre Comisia constituita în baza Hotarârii nr. 63/2011 si a listei finale de prioritati pentru anul 2011, în vederea repartizarii, prin închiriere, a locuintelor sociale si a celor din fondul locativ de stat

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Aprobarea listei finale pentru anul 2011, rezultata în urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte contruite prin A.N.L., destinate închirierii

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în care îsi desfasoara activitatea unitati de învatamât preuniversitar

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Modificarea art. 1 din Hotarârea nr. 155/2011 (alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2011, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, în perioada ianuarie-decembrie a.c.) cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Mandatarea d-nei/d-lui ______ , consilier local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunarii Generale Ordinare a SC FC UNIVERSITATEA CLUJ SA, din data de 30.05.2011, ora 12, având ca ordine de zi „aprobarea situatiei financiare anuale si a raportului privind descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010” si „diverse”

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitana Cluj – etapa I”

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitana Cluj – etapa I”

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK