Ședința din 16 octombrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2019-10-11T13:01:22+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A; beneficiară: S.C. Italia Tiles S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 492019-10-11T13:01:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2019-10-11T15:35:44+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere/etajare imobil – P+E, str. Salcâmului nr. 7; beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 502019-10-11T15:35:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2019-10-11T15:35:52+03:00

Privind modificarea art. 1, alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 512019-10-11T15:35:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2019-10-11T13:04:13+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 522019-10-11T13:04:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2019-10-11T13:05:22+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă economică b-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 532019-10-11T13:05:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2019-10-11T13:06:39+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectiv de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent – Capelă Cimitir Mănăștur, strada Govora f.n., Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 542019-10-11T13:06:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55

2019-10-11T13:07:47+03:00

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 552019-10-11T13:07:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 56

2019-10-11T13:08:46+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 562019-10-11T13:08:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 57

2019-10-11T13:10:17+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 – pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 572019-10-11T13:10:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 58

2019-10-15T09:56:40+03:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 582019-10-15T09:56:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59

2019-10-11T15:36:00+03:00

Privind prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare a domeniului public – obiectivul sportiv Sala Polivalentă nr. 416270/18.11.2014. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 592019-10-11T15:36:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 60

2019-10-11T13:13:26+03:00

Privind aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 602019-10-11T13:13:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 61

2019-10-11T13:16:00+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 15.10.2019, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 612019-10-11T13:16:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 62

2019-10-11T13:17:02+03:00

Privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 622019-10-11T13:17:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63

2019-10-11T13:17:52+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 471/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 632019-10-11T13:17:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64

2019-10-11T13:20:08+03:00

Privind aprobarea implementării Programului „Școală după școală”, în anul școlar 2019-2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 642019-10-11T13:20:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 65

2019-10-11T13:20:46+03:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 652019-10-11T13:20:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 66

2019-10-11T13:22:05+03:00

Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – semestrul I 2019.

Proiect de hotărâre nr. 662019-10-11T13:22:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 67

2019-10-11T13:23:17+03:00

Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – semestrul I 2019.

Proiect de hotărâre nr. 672019-10-11T13:23:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 68

2019-10-11T13:24:14+03:00

Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca) – semestrul I 2019.

Proiect de hotărâre nr. 682019-10-11T13:24:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 69

2019-10-11T15:36:14+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lazăr Vasile, înregistrată sub nr. 457996/3 din 10.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 692019-10-11T15:36:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 70

2019-10-11T15:36:28+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de un grup de proprietari și locuitori din zona reglementată prin P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana, înregistrată sub nr. 480592/3 din 20.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 702019-10-11T15:36:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 71

2019-10-11T15:36:48+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bâlc Dorina Florica Maria, înregistrată sub nr. 478666/3 din 19.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 712019-10-11T15:36:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 72

2019-10-11T13:28:24+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Robacon Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 478670/3 din 19.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 722019-10-11T13:28:24+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK