Ședința din 16 octombrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2019-10-11T12:24:38+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252019-10-11T12:24:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2019-10-11T12:26:15+03:00

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262019-10-11T12:26:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2019-10-11T15:22:34+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272019-10-11T15:22:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2019-10-11T15:22:45+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobare sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282019-10-11T15:22:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2019-10-11T15:23:00+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 68 mp. identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292019-10-11T15:23:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2019-10-11T15:23:18+03:00

Privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. Buchet S.R.L., către S.C. Gift Me Up S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302019-10-11T15:23:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2019-10-11T15:24:30+03:00

Privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20% din drepturile și obligațiile dobândite prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, încheiat cu S.C. Virtual World S.R.L., către S.C. Abalak Oran S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312019-10-11T15:24:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2019-10-11T15:25:01+03:00

Privind vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. Super Rialda Import Export S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322019-10-11T15:25:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2019-10-11T15:25:31+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332019-10-11T15:25:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2019-10-11T15:30:42+03:00

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, nr. 10/2018, nr. 53/2018, nr. 146/2018, nr. 448/2018, nr. 595/2018, nr. 799/2018, nr. 1028/2018, nr. 389/2019, nr. 460/2019, nr. 510/2019 și nr. 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342019-10-11T15:30:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2019-10-11T14:25:16+03:00

Privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352019-10-11T14:25:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2019-10-11T12:45:04+03:00

Privind reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362019-10-11T12:45:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2019-10-11T15:31:01+03:00

Privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, Corp II, ap. 5 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372019-10-11T15:31:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2019-10-11T12:48:34+03:00

Privind completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382019-10-11T12:48:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2019-10-11T15:31:19+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B; beneficiari: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392019-10-11T15:31:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2019-10-11T15:31:28+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C; beneficiari: Tîrnoveanu Paul-Vlad și Tîrnoveanu Elena-Alexandra. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402019-10-11T15:31:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2019-10-11T15:31:48+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152; beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412019-10-11T15:31:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2019-10-11T15:32:03+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu; beneficiar: Dușa Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422019-10-11T15:32:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2019-10-11T15:32:17+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – extindere pe verticală imobil (locuință familială), de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18; beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432019-10-11T15:32:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2019-10-11T12:56:42+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – extindere și etajare corp C4 – Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21; beneficiar: Institutul Inimii Niculae Stăncioiu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442019-10-11T12:56:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2019-10-11T15:32:30+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D; beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452019-10-11T15:32:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2019-10-11T15:32:47+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr. 176; beneficiar: Mărincaș Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 462019-10-11T15:32:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2019-10-11T15:32:58+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266; beneficiari: Ciupei Călin-Lenard, Ciupei Marinela-Adriana, Alb Marius-Gabriel, Alb Claudia-Ioana, Alb Grigore, Alb Monica-Ella. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 472019-10-11T15:32:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2019-10-11T15:33:15+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67; beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482019-10-11T15:33:15+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK