Ședința din 22 februarie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2021-02-15T18:34:16+03:00

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 12, în favoarea domnului deputat Coleșa Ilie Alin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252021-02-15T18:34:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2021-02-15T18:35:15+03:00

Privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeței de 70,40 mp, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul Eroilor nr. 6-8, parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Oros Adrian Nechita. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262021-02-15T18:35:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2021-02-15T18:37:24+03:00

Privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeței de 56,82 mp, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul Eroilor nr. 6-8, ap. 16, respectiv parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Dîncu Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272021-02-15T18:37:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2021-02-15T18:38:10+03:00

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Inocențiu Micu Klein nr. 21, ap. 1, în favoarea domnului senator Laszlo Attila. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282021-02-15T18:38:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2021-02-16T08:34:27+03:00

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 11, ap. 23, corp A, în favoarea domnului deputat Sărmaș Ioan Sabin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292021-02-16T08:34:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2021-02-16T08:34:40+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136 din data de 14.11.2000, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească, având ca obiect suprafața de 304,48 mp, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302021-02-16T08:34:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2021-02-15T18:40:19+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, str. Horea nr. 33-35 – str. Crișan nr. 26; beneficiară: S.C. Prodvinalco S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312021-02-15T18:40:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2021-02-15T18:41:14+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E, str. Jiului nr. 58C; beneficiară: S.C. Tanțău Architecture S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322021-02-15T18:41:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2021-02-15T18:42:02+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte P+4E+R (birouri și spații comerciale la parter), str. Decebal nr. 116; beneficiari: Ciurea Mihai Constantin și Ciurea Mircea-Viorel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332021-02-15T18:42:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2021-02-15T18:42:44+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Oașului nr. 168; beneficiar: Moldovan Gabriel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342021-02-15T18:42:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2021-02-15T18:43:29+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte (spații de birouri cu funcțiuni de interes public la parter) S+P+2E+R, str. Petofi Șandor nr. 25; beneficiari: Marin Horațiu-Aurelian și Marin Ioana-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352021-02-15T18:43:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2021-02-15T18:44:21+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+5E+R (locuințe colective cu spațiu comercial la parter) – str. Aurel Vlaicu nr. 76; beneficiari: S.C. BLC Imobile S.R.L. și Todea Tudor Ionel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362021-02-15T18:44:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2021-02-15T18:45:25+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – construire ansamblu de locuințe, Colonia Sopor; beneficiari: Asociația Colonia Sopor, Șichet Andrei, Șichet Simina, Mureșan Raluca, Șomle Adrian și Coca Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372021-02-15T18:45:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2021-02-15T18:46:07+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42; beneficiari: MPSV Total SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Lucia-Patricia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382021-02-15T18:46:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2021-02-15T18:46:47+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Reconfigurare spațiu public urban, Piața Timotei Cipariu (construire parking subteran, reabilitare și modernizare spațiu public); beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392021-02-15T18:46:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2021-02-15T18:47:26+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1405/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 1118/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402021-02-15T18:47:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2021-02-15T18:48:09+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 708/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 1764/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412021-02-15T18:48:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2021-02-15T18:48:53+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1325/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2546/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422021-02-15T18:48:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2021-02-15T18:49:35+03:00

Privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432021-02-15T18:49:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2021-02-15T18:50:22+03:00

Privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442021-02-15T18:50:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2021-02-15T18:51:09+03:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015, respectiv nr. 509/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452021-02-15T18:51:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2021-02-15T18:52:31+03:00

Privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 462021-02-15T18:52:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2021-02-15T18:53:35+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2021, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 472021-02-15T18:53:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2021-02-15T18:57:57+03:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a opt autobuze, bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482021-02-15T18:57:57+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK