Ședința din 22 februarie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2021-02-15T19:07:27+03:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone: alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Nirajului, Streiului, Mureșului, Aurel Vlaicu, Iluminat public, platforme subterane de colectare selectivă a deșurilor menajere, structuri pentru gararea bicicletelor, organizare de șantier. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 492021-02-15T19:07:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2021-02-15T19:08:07+03:00

Privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Modernizarea Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu și a străzilor adiacente” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 502021-02-15T19:08:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2021-02-15T19:08:48+03:00

Privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 512021-02-15T19:08:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2021-02-15T19:09:31+03:00

Privind aprobarea Planului de acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 522021-02-15T19:09:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2021-02-15T19:10:13+03:00

Privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 532021-02-15T19:10:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2021-02-15T19:10:54+03:00

Privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 542021-02-15T19:10:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55

2021-02-16T08:39:10+03:00

Privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 552021-02-16T08:39:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 56

2021-02-15T19:14:10+03:00

Privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 562021-02-15T19:14:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 57

2021-02-15T19:15:02+03:00

Privind alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru Grupa Mondială a „Billie Jean King Cup”, aprilie 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 572021-02-15T19:15:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 58

2021-02-15T19:15:43+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Liliana Elena, înregistrată sub nr. 637029/1 din 30.12.2020.

Proiect de hotărâre nr. 582021-02-15T19:15:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59

2021-02-15T19:16:26+03:00

Informare privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017 de aprobare a P.U.Z. – str. Reményik Sándor, latura estică.

Proiect de hotărâre nr. 592021-02-15T19:16:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 60

2021-02-15T19:17:07+03:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 910/2020 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 602021-02-15T19:17:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 61

2021-02-17T09:45:04+03:00

Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2020.

Proiect de hotărâre nr. 612021-02-17T09:45:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 62

2021-02-15T19:18:55+03:00

Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 622021-02-15T19:18:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63a

2021-02-19T08:57:35+03:00

Privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 63a2021-02-19T08:57:35+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK