Ședința din 29 martie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Proiect de hotărâre nr.12018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2018-03-29T00:00:00+03:00

Modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016, prin Hotărârea nr. 417/2016 și prin Hotărârea nr. 585/2017.

Proiect de hotărâre nr.22018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2018-03-29T00:00:00+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 1A.

Proiect de hotărâre nr.42018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2018-03-29T00:00:00+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul 1D.

Proiect de hotărâre nr.52018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2018-03-29T00:00:00+03:00

Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Piața Unirii”.

Proiect de hotărâre nr.62018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2018-03-29T00:00:00+03:00

Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Piața Lucian Blaga”.

Proiect de hotărâre nr.72018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2018-03-29T00:00:00+03:00

Însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14.

Proiect de hotărâre nr.82018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2018-03-29T00:00:00+03:00

Însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12.

Proiect de hotărâre nr.92018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2018-03-29T00:00:00+03:00

Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 25.

Proiect de hotărâre nr.102018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2018-03-29T00:00:00+03:00

Atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300 mp. din zona Lomb, înscrisă în C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, în favoarea numitei Chilea Maria-Irina.

Proiect de hotărâre nr.112018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2018-03-29T00:00:00+03:00

Radierea parțială a dreptului de servitute de trecere instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76, înscris în C.F. nr. 256831 Cluj-Napoca, în favoarea imobilelor cu nr. topo 9454, 9452, 9477.

Proiect de hotărâre nr.122018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2018-03-29T00:00:00+03:00

Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018 și 53/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre nr.132018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2018-03-29T00:00:00+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 1000/2017 (însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”).

Proiect de hotărâre nr.142018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2018-03-29T00:00:00+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 1002/2017 (însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”).

Proiect de hotărâre nr.152018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. extindere și mansardare locuință în vederea realizării a două unități locative – str. René Descartes nr. 40; beneficiară: Pamfilie Rodica Lanna.

Proiect de hotărâre nr.162018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială cu două unități locative, str. Plevnei nr. 172; beneficiari: Silvășan Mihai Vlad și Silvășan Catinca Ioana.

Proiect de hotărâre nr.172018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire sediu firmă „Das Welt Auto”, Calea Turzii nr. 223; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.182018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. extindere și mansardare casă existentă, str. Partizanilor nr. 129B; beneficiari: Cuibus Marius Viorel și soția, Cuibus Iulia.

Proiect de hotărâre nr.192018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Cap. Grigore Ignat nr. 13-13A; beneficiari: Colceriu Vlad Doru și Colceriu Marius Emil.

Proiect de hotărâre nr.202018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Bujorului nr. 27; beneficiari: Laze Marinel și soția, Laze Monica Eugenia.

Proiect de hotărâre nr.212018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. extindere locuință P+E – str. Prislop nr. 6; beneficiari: Petruș Andrei-Ioan și Petruț-Mihaela Beatrice.

Proiect de hotărâre nr.222018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil P+E+Er cu două unități locative cu birou la parter – str. Ecaterina Teodoroiu nr. 41; beneficiari: Popan Vasile și Popan Maria Raveca.

Proiect de hotărâre nr.232018-03-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2018-03-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E – str. Fagului nr. 52; beneficiară: S.C. Pront Cons S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.242018-03-29T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK