Ședința ordinară din 5 decembrie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2022-11-29T15:18:04+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 26 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252022-11-29T15:18:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2022-11-29T15:18:33+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Bucegi, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 262022-11-29T15:18:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2022-11-29T15:19:08+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tășnad (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Jurja Marius Sorel, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 272022-11-29T15:19:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2022-11-29T15:19:40+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tribunul Vlăduțiu (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Florin Valentin Gliga, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 282022-11-29T15:19:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2022-11-29T15:20:16+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arinilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 292022-11-29T15:20:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2022-11-29T15:23:57+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 14. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302022-11-29T15:23:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2022-11-29T15:25:27+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri aferente străzii Vasile Stoica (tronson 2) cu destinația de drum. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312022-11-29T15:25:27+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2022-11-29T15:27:39+02:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de teren aferent balconului apartamentului nr. 29, parte din terenul în suprafață de 15,68 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322022-11-29T15:27:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2022-11-29T15:28:14+02:00

Privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, corp C2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332022-11-29T15:28:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2022-11-29T15:29:05+02:00

Privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342022-11-29T15:29:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2022-11-29T15:29:43+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C; beneficiari: Gușetu Nicolae-Gabriel și Gușetu Manuela-Monica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352022-11-29T15:29:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2022-11-29T15:30:15+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89; beneficiară: S.C. RWR TRADE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362022-11-29T15:30:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2022-11-29T15:30:53+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372022-11-29T15:30:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2022-11-29T15:31:23+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Bobâlnei nr. 60; beneficiari: Petrulea Vasile și Petrulea Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382022-11-29T15:31:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2022-11-29T15:31:55+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13; beneficiară: Lichtner Ghișa Daniela Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392022-11-29T15:31:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2022-11-29T15:32:34+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Etajare imobil, schimbare de destinație din locuință în grădiniță și amenajări exterioare – Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26; beneficiari: Kiss Hortensia Marta și Dezsi Eva. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402022-11-29T15:32:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2022-11-29T15:33:08+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2; beneficiari: Văsar Dorina și Văsar Ioan-Mircea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412022-11-29T15:33:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2022-11-29T15:33:53+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422022-11-29T15:33:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2022-11-29T15:34:28+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. – corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid și Lid, str. Făgetului nr. 62. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432022-11-29T15:34:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2022-11-29T15:35:02+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442022-11-29T15:35:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2022-11-29T19:23:39+02:00

Privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârilor nr. 1/8.09.2022 și nr. 1/25.11.2022 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452022-11-29T19:23:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2022-11-29T15:36:07+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca aprobați prin Hotărârea nr. 538/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 462022-11-29T15:36:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2022-11-29T15:36:37+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, aprobați prin Hotărârea nr. 443/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 472022-11-29T15:36:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2022-11-29T15:37:21+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice –Școala gimnazială Nicolae Iorga”, aprobați prin Hotărârea nr. 445/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482022-11-29T15:37:21+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK