Compartimentul Buget învăţământ preuniversitar de stat

Date de contact
0264 596 030 / 4110; 4111 str. Moților nr. 3 cam. 69
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 69.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei şi şefului Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

 • elaborarea proiectului bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • execuţia bugetului general Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinaţiile specificate în bugetul instituţiilor subordonate din bugetul local;
 • raportarea execuţiei bugetare Lunar, trimestrial şi anual se întocmesc şi centralizează situaţii financiare asupra execuţiei bugetare şi raportări în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru bugetul instituţiilor publice parte componentă a bugetului general;
 • exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară;
 • aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

Elaborarea proiectului bugetului general (anual, la fiecare rectificare şi în perspectivă pentru următorii patru ani), cuprinde activitate de fundamentare şi determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanţarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competenţa şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale. Bugetul general se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi după aprobarea acestuia se repartizează pe trimestre şi se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj, direcţiilor din cadrul Municipiului Cluj-Napoca şi fiecărui ordonator terţiar de credite.

2. Execuţia bugetară, respectiv partea privind deschiderile şi repartizările de credite bugetare conform Ordinului 501/2003 pentru unităţile subordonate.

3. Raportarea Execuţiei Bugetare:

 • raportări lunare:
 1. execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii -Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;
 2. centralizarea şi verificarea corelaţiilor referitoare la situaţia plăţilor restante şi a bilanţului prescurtat pentru ordonatorii terţiari de credite.
 • raportări trimestriale: centralizarea şi verificarea corelaţiilor pentru situaţiile financiare anuale şi trimestriale pentu ordonatorii terţiari de credite.

4. Întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale Municipiului Cluj-Napoca.

5. Exercitarea contolului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară:

 1. deschiderilor şi repartizărilor de credite bugetare;
 2. modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate.

6. Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor şi rezolvă corespondenţa repartizată.

 • realizarea corectă a lucrărilor încredinţate;
 • transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situaţiilor financiare;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind întocmirea bugetului general.
 • realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • documente şi informaţii primite de la compartimentele din Primărie şi de la unităţile subordonate: note justificative privind deschiderile şi repartizarea de credite din bugetul local, documente justificative pentru efectuarea de plăţi din bugetul general, note de fundamentare privind întocmirea bugetului general, note interne;
 • documente şi informaţii transmise altor compartimente din Primărie, unităţilor subordonate şi în exterior: informări, răspusuri la note interne, programe de activitate, referate şi proiecte de hotărâri ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget;
 • relaţii cu Trezoreria, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, instituţii subordonate.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK