Date de contact str. Moţilor nr. 3, cam. 65, cam. 58A
Orar cu publicul

Luni – nu este program cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00
Vineri – nu este program cu publicul

Locaţia în care îşi defăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 65, cam. 58A.

Este subordonat şefului Serviciului Urbanism, directorului executiv al Direcţiei Urbanism, arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • elaborează certificate de urbanism pentru clădirile situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, în vederea:
  • informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”; cereri în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • îndeplinește atribuții în cadrul Secretariatului Comisiei de Coordonare și implementare a Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, stabilite în baza prevederilor Legii nr. 153/2011 actualizată și a Dispoziției nr. 3120/ 12.08.2016;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • acordă informaţii publicului în probleme de urbanism pentru clădirile situate în ”Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • introduce numerele administrative nou atribuite în aplicaţia creată de Franzke&Schubert;

Scopul: – asigurarea emiterii certificatelor de urbanism, pentru clădirile situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

 • asigură Secretariatul Comisiei de Coordonare și implementare a Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”.
 • aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, actualizată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi toate H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • preia, verifică, analizează şi promovează documentaţiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism şi emiterii adeverinţelor, pentru clădirile situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse analizei;
 • studiază documentaţiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. şi P.U.Z./P.U.D., după caz), precum şi actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi H.C.L.);
 • preia cererile şi întocmeşte adeverinţe privind adresele administrative ale imobilelor, pentru clădirile situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • eliberează actele emise petenţilor direct sau prin expediere prin poştă;
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre referitoare la activităţile specifice serviciului;
 • soluţionează, în condiţiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetăţeni;
 • întocmeşte note interne şi informării;
 • colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul;
 • membru al comisiei de evaluare în vederea atribuirii acordului-cadru privind servicii de proiectare cu obtinerea autorizației de construire, elaborare studii și expertize tehnice, în scopul realizării lucrărilor de intervenții la imobilele aflate în proprietatea Statului Român și date în folosința Municipiului Cluj-Napoca, situate în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, în baza Dispoziției nr. 1262/ 15.03.2016.
 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere tehnic;
 • urmăreşte încasarea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a adeverinţelor;
 • asigură arhivarea certificatelor de urbanism, a documentaţiilor tehnice aferente acestora şi de atribuire a adreselor administrative;
 • asigură managementul documentelor gestionate de compartiment prin utilizarea programului INFOCET.
 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK