Este subordonat șefului Serviciului Pază, directorului executiv al Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi are următoarele atribuţii:

  1. verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
  2. cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective, regulile stabilite în planurile de pază şi ia măsuri pentru asigurarea acestora;
  3. supraveghează respectarea de către persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, a traseului pentru care au primit permisiunea de acces;
  4. nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
  5. verifică obiectivul încredinţat spre pază cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
  6. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului către structurile Poliţiei Române competente potrivit legii, iar în situaţia dispariţiei făptuitorului asigură paza bunurilor, fără a permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane, cu anunţarea unităţii de poliţie competente, iar pentru faptele săvârşite şi constatate încheie proces-verbal;
  7. asigură supravegherea parcărilor auto aflate în administrarea primăriei, a zonelor comerciale şi de agrement, parcurilor, pieţelor, cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;
  8. asigură măsuri de ordine şi pază a obiectivelor stabilite;
  9. permite accesul în incinta obiectivului supravegheat persoanelor care intenţionează să promoveze activităţi promoţionale comerciale, numai cu acordul scris al conducerii Primăriei;
  10. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului local.