Pentru S_Vpa se va aplica regulamentul aferent Vp (Zonă verde – păduri în intravilan).