Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 790/2021

2022-01-20T13:54:34+02:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană str. Beiușului – latura vestică; beneficiari: Baciu Iosif Lucian și Baciu Violeta Adriana.

Hotărârea 790/20212022-01-20T13:54:34+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 789/2021

2022-01-06T09:57:47+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, (S)+P+E, str. Doinei nr. 45C provizoriu; beneficiară: S.C. Napoca Regal S.R.L.

Hotărârea 789/20212022-01-06T09:57:47+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 788/2021

2022-01-06T09:57:17+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, (S)+P+E, str. Doinei nr. 45A provizoriu; beneficiară: S.C. Napoca Regal S.R.L.

Hotărârea 788/20212022-01-06T09:57:17+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 787/2021

2022-01-06T09:57:05+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, Sparțial+P+E, str. Martin Opitz nr. 11A; beneficiare: Crișan Floarea și Ferențiu Florina Lavinia.

Hotărârea 787/20212022-01-06T09:57:05+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 786/2021

2022-01-06T09:56:43+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E+R, str. René Descartes nr. 44; beneficiari: Vancea Cristian Nicolae și Vancea Otilia Cosmina.

Hotărârea 786/20212022-01-06T09:56:43+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 785/2021

2021-12-29T11:36:59+02:00

Declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a șase stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice, amplasate pe str. Molnar Piuariu, aparținând obiectivului Amenajarea de coridoare pietonale: str. Molnar Piuariu din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 785/20212021-12-29T11:36:59+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 784/2021

2021-12-29T11:34:25+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în str. Corneliu Coposu nr. 20, Grădinița cu Program Prelungit Neghiniță din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 784/20212021-12-29T11:34:25+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 783/2021

2021-12-29T11:33:21+02:00

Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pomet f.n. – Cimitir „Chinteni”.

Hotărârea 783/20212021-12-29T11:33:21+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 782/2021

2021-12-29T11:32:32+02:00

Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 372 mp., cu nr. topo. 5107/1/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 26, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești.

Hotărârea 782/20212021-12-29T11:32:32+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 781/2021

2021-12-29T11:31:37+02:00

Completarea și modificarea Anexei la Hotărârea nr. 209/2021 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea nr. 112/2021, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 623/2021).

Hotărârea 781/20212021-12-29T11:31:37+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 780/2021

2021-12-29T11:30:03+02:00

Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M1, ap. 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat.

Hotărârea 780/20212021-12-29T11:30:03+02:00
2021
22 decembrie 2021

Hotărârea 779/2021

2021-12-29T11:39:49+02:00

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pentru trimestrul IV al anului 2021.

Hotărârea 779/20212021-12-29T11:39:49+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 778/2021

2021-12-14T16:18:42+02:00

Participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca – Etapa II, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Hotărârea 778/20212021-12-14T16:18:42+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 777/2021

2021-12-14T16:16:44+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 777/20212021-12-14T16:16:44+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 776/2021

2021-12-14T16:14:51+02:00

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2022.

Hotărârea 776/20212021-12-14T16:14:51+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 775/2021

2021-12-14T16:12:52+02:00

Modificarea și completarea Anexei 2 a Hotărârii nr. 931/2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 592/2021 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2021-2022).

Hotărârea 775/20212021-12-14T16:12:52+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 774/2021

2021-12-14T16:10:23+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană P-ța. 14 Iulie, str. Garibaldi, str. S. Toduță, str. T. Grozăvescu, str. Milcov, str. O. Goga, str. G. Enescu.

Hotărârea 774/20212021-12-14T16:10:23+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 773/2021

2021-12-14T16:20:45+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajarea unor legături pietonale între Piața Karl Liebknecht-Parcul Iris și străzile adiacente, în Cluj-Napoca.

Hotărârea 773/20212021-12-14T16:20:45+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 772/2021

2021-12-14T16:08:08+02:00

Desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv Viitorul din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 772/20212021-12-14T16:08:08+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 771/2021

2021-12-14T16:20:01+02:00

Constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Hotărârea 771/20212021-12-14T16:20:01+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 770/2021

2021-12-14T16:19:31+02:00

Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în anul 2022.

Hotărârea 770/20212021-12-14T16:19:31+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 769/2021

2021-12-14T16:19:18+02:00

Aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor în vederea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2022, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 769/20212021-12-14T16:19:18+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 768/2021

2021-12-14T16:19:00+02:00

Alocarea sumei de 3.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 43/2019.

Hotărârea 768/20212021-12-14T16:19:00+02:00
2021
6 decembrie 2021

Hotărârea 767/2021

2021-12-14T16:18:51+02:00

Aprobarea proiectului Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție și a cheltuielilor legate de acesta.

Hotărârea 767/20212021-12-14T16:18:51+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK