Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 30/2021

2021-01-26T13:11:18+03:00

Constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 30/20212021-01-26T13:11:18+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 29/2021

2021-01-26T13:12:59+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 29/20212021-01-26T13:12:59+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 28/2021

2021-01-26T13:14:18+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca).

Hotărârea 28/20212021-01-26T13:14:18+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 27/2021

2021-01-26T13:19:54+03:00

Aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, a nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 27/20212021-01-26T13:19:54+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 26/2021

2021-01-26T13:20:40+03:00

Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021.

Hotărârea 26/20212021-01-26T13:20:40+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 25/2021

2021-02-10T16:04:11+03:00

Aprobarea P.U.Z. – schimbare încadrare funcțională, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

Hotărârea 25/20212021-02-10T16:04:11+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 24/2021

2021-02-10T16:04:25+03:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Romul Ladea–str. Cezar Bolliac; beneficiari: Mih Viorel-Beniamin, Mih Codruța-Alina, Magdaș Iuliana, Magdaș Vasile, Florea Marius-Călin, Florea Inna, Dragoș Ioan Teodor, Frățilă Horea-Dan, Frățilă Ioana-Claudia, Fărcaș Elena, Fărcaș Anca-Elena, Fărcaș Gilda-Maria, Magdaș Vasile, Magdaș Iuliana, Han Cornelia-Niculina, Muntean Emanuel George, Vizionar Invest S.R.L., Coca Nicolae Rareș, Coca Adriana, Mureșan Adriana-Mihaela, Ferdean Ana, Ferdean Ana-Maria, Ferdean Adriana Camelia, Costea Flaviu-Costin, Costea Mihaela, Stancu Ion, Stancu Adriana, Fărcaș Elena, Andrási Tibor, Andrasi Diana-Cristina, Mureșan Gheorghe, Mureșan Elvira-Maria, Costea Flaviu-Cosmin, Costea Mihaela, Iepure Mihai, Timiș Ionel, Timiș Camelia Maria, Rusnac Adrian-Constantin, Plopeanu Doru-Alin, Plopeanu Adina-Gabriela.

Hotărârea 24/20212021-02-10T16:04:25+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 23/2021

2021-02-10T16:04:33+03:00

Aprobarea P.U.D. – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23; beneficiară: Torok Zita.

Hotărârea 23/20212021-02-10T16:04:33+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 22/2021

2021-02-10T16:04:45+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114; beneficiară: S.C. Vakerem S.R.L.

Hotărârea 22/20212021-02-10T16:04:45+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 21/2021

2021-02-22T13:39:19+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe, P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1; beneficiari: Găvan Dan și Găvan Norina Alinta.

Hotărârea 21/20212021-02-22T13:39:19+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 20/2021

2021-02-22T12:18:42+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19; beneficiari: Lihaciu Alin Ioan și Lihaciu Violeta Maria.

Hotărârea 20/20212021-02-22T12:18:42+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 19/2021

2021-02-10T16:05:05+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Pârâului nr. 9; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana

Hotărârea 19/20212021-02-10T16:05:05+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 18/2021

2021-02-10T16:04:54+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Adrian Marino nr. 21 prov.; beneficiară: Stoica Alexandra Vasilica.

Hotărârea 18/20212021-02-10T16:04:54+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 17/2021

2021-02-10T16:05:18+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4, cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr-str. Paris nr. 38, 38/A; beneficiară: S.C. NEON PRODUCT S.R.L.

Hotărârea 17/20212021-02-10T16:05:18+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 16/2021

2021-01-26T13:38:44+03:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019.

Hotărârea 16/20212021-01-26T13:38:44+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 15/2021

2021-01-26T13:21:30+03:00

Prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369 din 13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Hotărârea 15/20212021-01-26T13:21:30+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 14/2021

2021-01-26T13:24:05+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului.

Hotărârea 14/20212021-01-26T13:24:05+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 13/2021

2021-01-26T13:58:16+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Lupu și str. Tache Ionescu.

Hotărârea 13/20212021-01-26T13:58:16+03:00
20 ianuarie 2021

Hotărârea 12/2021

2021-01-26T14:18:31+03:00

Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în Calea Dorobanților nr. 72, Școala Primară Gheorghe Șincai, din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 12/20212021-01-26T14:18:31+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 11/2021

2021-01-26T13:55:52+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Burebista, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 11/20212021-01-26T13:55:52+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 10/2021

2021-01-26T13:56:46+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Anina, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 10/20212021-01-26T13:56:46+03:00
2021
25 ianuarie 2021

Hotărârea 9/2021

2021-01-26T13:57:38+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Plevnei și strada Beiușului (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 9/20212021-01-26T13:57:38+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 8/2021

2021-01-26T14:18:24+03:00

Stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 8/20212021-01-26T14:18:24+03:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 7/2021

2021-01-26T13:54:34+03:00

Prelungirea aplicării, pentru intervalul 1 ianuarie-31 martie 2021, a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Hotărârea 7/20212021-01-26T13:54:34+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK