Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
22 iulie 2020

Hotărârea 524/2020

2020-07-29T10:31:19+03:00

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”.

Hotărârea 524/20202020-07-29T10:31:19+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 523/2020

2020-07-31T13:50:51+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere hală depozitare, parter, b-dul Muncii nr. 18; beneficiară: MAKABI S.R.L.

Hotărârea 523/20202020-07-31T13:50:51+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 522/2020

2020-07-31T13:51:05+03:00

Aprobarea P.U.D. – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed.

Hotărârea 522/20202020-07-31T13:51:05+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 521/2020

2020-07-31T13:50:39+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11; beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina.

Hotărârea 521/20202020-07-31T13:50:39+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 520/2020

2020-07-29T10:34:38+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială, cu două unități locative, P+E+M, str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin.

Hotărârea 520/20202020-07-29T10:34:38+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 519/2020

2020-07-31T13:50:29+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin.

Hotărârea 519/20202020-07-31T13:50:29+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 518/2020

2020-07-29T11:03:02+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A; beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel.

Hotărârea 518/20202020-07-29T11:03:02+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 517/2020

2020-07-29T11:10:05+03:00

Declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126.

Hotărârea 517/20202020-07-29T11:10:05+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 516/2020

2020-07-29T11:04:52+03:00

Darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16556 mp., tronson de drum din D.N. 1F, km. 4+900-km. 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului.

Hotărârea 516/20202020-07-29T11:04:52+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 515/2020

2020-07-29T11:10:57+03:00

Includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei dr. Bechet Sorina – Cabinet medical de medicină de familie.

Hotărârea 515/20202020-07-29T11:10:57+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 514/2020

2020-07-29T11:11:36+03:00

Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale.

Hotărârea 514/20202020-07-29T11:11:36+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 513/2020

2020-07-29T11:12:16+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8.

Hotărârea 513/20202020-07-29T11:12:16+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 512/2020

2020-07-29T11:13:16+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 512/20202020-07-29T11:13:16+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 511/2020

2020-07-29T11:28:02+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 511/20202020-07-29T11:28:02+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 510/2020

2020-07-29T12:32:54+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 510/20202020-07-29T12:32:54+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 509/2020

2020-07-29T12:48:14+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 509/20202020-07-29T12:48:14+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 508/2020

2020-07-29T12:49:09+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 508/20202020-07-29T12:49:09+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 507/2020

2020-07-29T12:49:55+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 507/20202020-07-29T12:49:55+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 506/2020

2020-07-29T12:50:54+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 506/20202020-07-29T12:50:54+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 505/2020

2020-07-29T12:51:36+03:00

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 505/20202020-07-29T12:51:36+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 504/2020

2020-07-29T12:52:15+03:00

Aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Hotărârea 504/20202020-07-29T12:52:15+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 503/2020

2020-07-29T12:53:00+03:00

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A.

Hotărârea 503/20202020-07-29T12:53:00+03:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 502/2020

2020-07-29T12:53:33+03:00

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020.

Hotărârea 502/20202020-07-29T12:53:33+03:00
2020
14 iulie 2020

Hotărârea 501/2020

2020-07-16T16:11:32+03:00

Darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17

Hotărârea 501/20202020-07-16T16:11:32+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK