Unități teritoriale de referință

V- ZONĂ VERDE

VPr

2019-02-26T18:36:55+03:00

ZONĂ VERDE DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ, DE PROTECŢIE SANITARĂ, PLANTAŢII CU ROL DE STABILIZARE A VERSANŢILOR ŞI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

VPr2019-02-26T18:36:55+03:00
V- ZONĂ VERDE

Ve

2019-02-26T18:37:45+03:00

ZONĂ VERDE DE PROTECŢIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC

Ve2019-02-26T18:37:45+03:00
V- ZONĂ VERDE

Vs

2019-02-26T18:38:11+03:00

ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

Vs2019-02-26T18:38:11+03:00
V- ZONĂ VERDE

Va

2019-02-26T18:38:29+03:00

SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

Va2019-02-26T18:38:29+03:00
Aapp - ZONĂ DE AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

Aapp

2019-02-26T18:38:41+03:00

ZONA DE AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

Aapp2019-02-26T18:38:41+03:00
A - ZONA TERENURILOR ŞI UNITĂŢILOR AGRICOLE SITUATE ÎN INTRAVILAN

AL

2019-02-26T18:39:21+03:00

ZONĂ TEREN AGRICOL AFLATE ÎN INTRAVILAN – LIVEZI

AL2019-02-26T18:39:21+03:00
A - ZONA TERENURILOR ŞI UNITĂŢILOR AGRICOLE SITUATE ÎN INTRAVILAN

A

2019-02-26T18:42:18+03:00

PĂŞUNI, FÂNAŢE, TEREN ARABIL

A2019-02-26T18:42:18+03:00
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tf

2019-02-26T18:42:31+03:00

ZONĂ DE CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Tf2019-02-26T18:42:31+03:00
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Ta / UTa

2019-02-26T18:42:46+03:00

ZONĂ DE CIRCULAŢIE AERIANĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Ta / UTa2019-02-26T18:42:46+03:00
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr

2019-02-26T18:43:21+03:00

ZONĂ DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Tr2019-02-26T18:43:21+03:00
Sp - ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

Sp / TDS_MAPN

2019-02-26T18:43:42+03:00

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ TERENURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ APARŢINÂND MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Sp / TDS_MAPN2019-02-26T18:43:42+03:00
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

ED

2019-02-26T18:44:41+03:00

ZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE

ED2019-02-26T18:44:41+03:00
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_t

2019-02-27T09:21:43+03:00

DEPOURI PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE

G_t2019-02-27T09:21:43+03:00
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_d

2019-02-27T09:22:00+03:00

RAMPĂ DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR

G_d2019-02-27T09:22:00+03:00
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_c

2019-02-27T09:45:54+03:00

CIMITIRE, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ŞI ANEXE ALE CIMITIRELOR

G_c2019-02-27T09:45:54+03:00
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_p

2019-02-27T09:22:35+03:00

PIAŢĂ AGRO-ALIMENTARĂ, PIAŢĂ DE VECHITURI, OBOR

G_p2019-02-27T09:22:35+03:00
E - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Et

2019-02-27T09:23:12+03:00

ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR

Et2019-02-27T09:23:12+03:00
E - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Ec

2019-02-27T09:49:01+03:00

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL – EN DETAIL- DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢI DE MARI DIMENSIUNI – BIG BOX, MALL, SHOWROOM

Ec2019-02-27T09:49:01+03:00
E - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Em

2019-02-27T09:50:42+03:00

ZONĂ DE MICĂ PRODUCŢIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASI-INDUSTRIAL, COMERŢ EN-GROS

Em2019-02-27T09:50:42+03:00
E - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

EL

2019-02-27T09:51:11+03:00

ZONĂ DE DEPOZITARE, LOGISTICĂ

EL2019-02-27T09:51:11+03:00
E - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Ei

2019-02-27T09:51:31+03:00

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

Ei2019-02-27T09:51:31+03:00
L- ZONĂ DE LOCUINȚE

Lcs

2019-02-27T09:51:44+03:00

ZONA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI

Lcs2019-02-27T09:51:44+03:00
L- ZONĂ DE LOCUINȚE

Lc

2019-02-27T09:52:00+03:00

ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE REALIZATE DUPĂ ANUL 1990

Lc2019-02-27T09:52:00+03:00
L- ZONĂ DE LOCUINȚE

Lc_A

2019-02-27T09:52:15+03:00

ANSAMBLURI DE LOCUINŢE COLECTIVE REALIZATE ÎNAINTE DE ANUL 1990

Lc_A2019-02-27T09:52:15+03:00
Compartiment responsabil:

Biroul Strategii urbane


0264 596 030 / 4310; 4340
str. Moților nr. 3 cam. 63, Sala Mică