ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE CONSTITUITE

Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

S_VPf/ps

2018-08-23T10:59:09+03:00

SUBZONA DE PĂŞUNI, FÂNAŢE ÎN INTERIORUL ZONELOR ÎMPĂDURITE

S_VPf/ps2018-08-23T10:59:09+03:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

S_Vpa

2018-09-05T15:50:41+03:00

SUBZONĂ PĂDURI CU ROL DE AGREMENT

S_Vpa2018-09-05T15:50:41+03:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

VP

2020-12-15T11:17:23+02:00

ZONA VERDE – PĂDURI ÎN INTRAVILAN

VP2020-12-15T11:17:23+02:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

VPr

2020-12-15T11:18:05+02:00

ZONĂ VERDE DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ, DE PROTECŢIE SANITARĂ, PLANTAŢII CU ROL DE STABILIZARE A VERSANŢILOR ŞI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

VPr2020-12-15T11:18:05+02:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

Ve

2020-12-15T11:18:25+02:00

ZONĂ VERDE DE PROTECŢIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC

Ve2020-12-15T11:18:25+02:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

Vs

2020-12-15T11:18:36+02:00

ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

Vs2020-12-15T11:18:36+02:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

S_Va

2018-08-23T13:09:17+03:00

SUBZONĂ SPAŢII VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAŢIE

S_Va2018-08-23T13:09:17+03:00
Unitate teritorială de referință
V- ZONĂ VERDE

Va

2020-12-15T11:19:25+02:00

SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

Va2020-12-15T11:19:25+02:00
Unitate teritorială de referință
Aapp - ZONĂ DE AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

Aapp

2019-02-26T18:38:41+02:00

ZONA DE AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

Aapp2019-02-26T18:38:41+02:00
Unitate teritorială de referință
A - ZONA TERENURILOR ŞI UNITĂŢILOR AGRICOLE SITUATE ÎN INTRAVILAN

AL

2020-12-15T11:15:17+02:00

ZONĂ TEREN AGRICOL AFLATE ÎN INTRAVILAN – LIVEZI

AL2020-12-15T11:15:17+02:00
Unitate teritorială de referință
A - ZONA TERENURILOR ŞI UNITĂŢILOR AGRICOLE SITUATE ÎN INTRAVILAN

A

2020-12-15T11:15:12+02:00

PĂŞUNI, FÂNAŢE, TEREN ARABIL

A2020-12-15T11:15:12+02:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tf

2020-12-15T11:12:25+02:00

ZONĂ DE CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Tf2020-12-15T11:12:25+02:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Ta_Z.M

2018-08-23T10:24:50+03:00

ZONA MILITARĂ

Ta_Z.M2018-08-23T10:24:50+03:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Ta_Z.P.A

2018-08-23T10:24:17+03:00

ZONA PUBLICĂ AEROPORT

Ta_Z.P.A2018-08-23T10:24:17+03:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Ta_Z.T.A

2018-08-23T10:23:49+03:00

ZONA TEHNICĂ AEROPORT

Ta_Z.T.A2018-08-23T10:23:49+03:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Ta_Z.S.M

2018-08-23T10:22:31+03:00

ZONĂ SUPRAFEŢEI DE MIŞCARE

Ta_Z.S.M2018-08-23T10:22:31+03:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Ta / UTa

2020-12-15T11:12:33+02:00

ZONĂ DE CIRCULAŢIE AERIANĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Ta / UTa2020-12-15T11:12:33+02:00
Unitate teritorială de referință
T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr

2020-12-15T11:12:37+02:00

ZONĂ DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Tr2020-12-15T11:12:37+02:00
Unitate teritorială de referință
Sp - ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

Sp / TDS_MAPN

2020-12-15T11:08:16+02:00

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ TERENURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ APARŢINÂND MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Sp / TDS_MAPN2020-12-15T11:08:16+02:00
Unitate teritorială de referință
Sp - ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

S_Sp

2018-08-23T10:00:09+03:00

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

S_Sp2018-08-23T10:00:09+03:00
Unitate teritorială de referință
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

S_ED

2018-08-23T09:46:51+03:00

SUBZONĂ DE CONSTRUCŢII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE SITUATĂ ÎN ZONE CU ALT CARACTER

S_ED2018-08-23T09:46:51+03:00
Unitate teritorială de referință
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

ED

2020-12-15T11:05:19+02:00

ZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE

ED2020-12-15T11:05:19+02:00
Unitate teritorială de referință
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_t

2020-12-15T11:05:31+02:00

DEPOURI PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE

G_t2020-12-15T11:05:31+02:00
Unitate teritorială de referință
G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_d

2020-12-15T11:05:40+02:00

RAMPĂ DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR

G_d2020-12-15T11:05:40+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK