Unități teritoriale de referință

OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

TDF

TERENURI CU DESTINAŢIE FORESTIERĂ

OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

TDA_L

TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ – LIVEZI – SITUATE ÎN EXTRAVILAN

OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

TDA

TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ – ARABIL, PĂŞUNI, F NEŢE SITUATE ÎN EXTRAVILAN

ZONE DE URBANIZARE

UVt

ZONĂ VERDE CU CARACTER TEMATIC

ZONE DE URBANIZARE

UVs

ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

ZONE DE URBANIZARE

UVa

ZONĂ VERDE – SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI PUBLICE

ZONE DE URBANIZARE

UG_cmid

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ – CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR

ZONE DE URBANIZARE

UG_c

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ – CIMITIRE

ZONE DE URBANIZARE

UED

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ – ELEMENTE ALE INFRASTRUCTURII EDILITARE; PIEŢE AGROALIMENTARE, DE VECHITURI, OBOR; ELEMENTE ALE INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE ETC

ZONE DE URBANIZARE

UEm

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE DEDICATĂ ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

ZONE DE URBANIZARE

UEi

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

ZONE DE URBANIZARE

UEt

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR

ZONE DE URBANIZARE

UEc

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL – EN DETAIL – DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢI DE MARI DIMENSIUNI – BIG BOX, MALL, SHOWROOM

ZONE DE URBANIZARE

ULid

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME, DE MICĂ DENSITATE, PE TERITORII FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ

ZONE DE URBANIZARE

ULc

ANSAMBLURI CARE INCLUD LOCUIREA COLECTIVĂ ŞI DOTĂRILE AFERENTE

ZONE DE URBANIZARE

ULi/c

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME – INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI

ZONE DE URBANIZARE

ULiu

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

ZONE DE URBANIZARE

UIs_A

ZONĂ DE INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE

ZONE DE URBANIZARE

UM4

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ

ZONE DE URBANIZARE

UM3

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

ZONE DE URBANIZARE

UM2

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ

ZONE DE URBANIZARE

UM1

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

Rr - PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAŢIE, DESTINAT RESTRUCTURĂRII

RrEt

PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURĂRII ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR

Rr - PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAŢIE, DESTINAT RESTRUCTURĂRII

RrEm

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAŢIE, DESTINAT RESTRUCTURĂRII ZONĂ DE MICĂ PRODUCŢIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ŞI CVASIINDUSTRIAL, COMERŢ ENGROS

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK