Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

19 decembrie 2019

Hotărârea 907/2019

2019-12-31T09:22:15+02:00

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV.

Hotărârea 907/20192019-12-31T09:22:15+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 906/2019

2019-12-31T09:21:33+02:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

Hotărârea 906/20192019-12-31T09:21:33+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 905/2019

2019-12-31T09:19:59+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019.

Hotărârea 905/20192019-12-31T09:19:59+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 904/2019

2019-12-31T09:19:13+02:00

Validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L.

Hotărârea 904/20192019-12-31T09:19:13+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 903/2019

2019-12-31T09:18:06+02:00

Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

Hotărârea 903/20192019-12-31T09:18:06+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 902/2019

2019-12-20T12:45:38+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare).

Hotărârea 902/20192019-12-20T12:45:38+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 901/2019

2019-12-20T12:50:55+02:00

Ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Hotărârea 901/20192019-12-20T12:50:55+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 900/2019

2019-12-20T12:52:07+02:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II”.

Hotărârea 900/20192019-12-20T12:52:07+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 899/2019

2019-12-20T12:53:10+02:00

Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca, în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)”.

Hotărârea 899/20192019-12-20T12:53:10+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 898/2019

2019-12-20T12:54:15+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 898/20192019-12-20T12:54:15+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 897/2019

2019-12-20T12:55:34+02:00

Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 897/20192019-12-20T12:55:34+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 896/2019

2019-12-20T12:58:30+02:00

Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 896/20192019-12-20T12:58:30+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 895/2019

2019-12-20T13:14:21+02:00

Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică – Școala Gimnazială Nicolae Titulescu – Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 895/20192019-12-20T13:14:21+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 894/2019

2019-12-20T12:59:58+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 894/20192019-12-20T12:59:58+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 893/2019

2019-12-20T13:01:10+02:00

Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 893/20192019-12-20T13:01:10+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 892/2019

2019-12-20T13:02:52+02:00

Suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019.

Hotărârea 892/20192019-12-20T13:02:52+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 891/2019

2019-12-20T13:03:23+02:00

Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 891/20192019-12-20T13:03:23+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 890/2019

2019-12-20T13:14:38+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general).

Hotărârea 890/20192019-12-20T13:14:38+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 889/2019

2019-12-20T13:30:44+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).

Hotărârea 889/20192019-12-20T13:30:44+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 888/2019

2019-12-20T13:30:35+02:00

Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021.

Hotărârea 888/20192019-12-20T13:30:35+02:00
2019
10 decembrie 2019

Hotărârea 887/2019

2019-12-20T13:29:33+02:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 887/20192019-12-20T13:29:33+02:00
2019
Documentații de urbanism aprobate
10 decembrie 2019

Hotărârea 886/2019

2019-12-18T13:22:49+02:00

Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015.

Hotărârea 886/20192019-12-18T13:22:49+02:00
2019
Documentații de urbanism aprobate
10 decembrie 2019

Hotărârea 885/2019

2019-12-20T13:26:43+02:00

Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 885/20192019-12-20T13:26:43+02:00
2019
Documentații de urbanism aprobate
10 decembrie 2019

Hotărârea 884/2019

2019-12-20T13:27:52+02:00

Aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă mixtă – str. Plopilor (fosta str. Calvaria); beneficiară: S.C. General Construct S.R.L.

Hotărârea 884/20192019-12-20T13:27:52+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK