Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
3 august 2020

Hotărârea 559/2020

2020-08-10T15:15:23+03:00

Alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Internațional „Gheorghe Dima” , ediția a XVIII-a, secțiunea COMPOZIȚIE”.

Hotărârea 559/20202020-08-10T15:15:23+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 558/2020

2020-08-10T15:16:01+03:00

Alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Română Mozart , în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXX-a”.

Hotărârea 558/20202020-08-10T15:16:01+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 557/2020

2020-08-10T15:17:09+03:00

Alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Restituiri muzicale tradiționale”.

Hotărârea 557/20202020-08-10T15:17:09+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 556/2020

2020-08-10T15:17:43+03:00

Alocarea sumei de 200000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Opera 2 You, în vederea realizării proiectului ,,Opera Summer Hub 2020 @ Cluj100”.

Hotărârea 556/20202020-08-10T15:17:43+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 555/2020

2020-08-10T15:18:19+03:00

Alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Poeți clujeni postdecembriști”.

Hotărârea 555/20202020-08-10T15:18:19+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 554/2020

2020-08-10T15:19:00+03:00

Alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Prietenie Korunk, în vederea realizării proiectului ,,Revista Korunk 2020”.

Hotărârea 554/20202020-08-10T15:19:00+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 553/2020

2020-08-10T15:19:42+03:00

Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1.562/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 656/117/2018.

Hotărârea 553/20202020-08-10T15:19:42+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 552/2020

2020-08-10T15:20:31+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 552/20202020-08-10T15:20:31+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 551/2020

2020-08-10T15:21:24+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16, prima convocare și, respectiv, 31.08.2020, ora 10, a doua convocare.

Hotărârea 551/20202020-08-10T15:21:24+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 550/2020

2020-08-10T15:22:23+03:00

Modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teitoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei).

Hotărârea 550/20202020-08-10T15:22:23+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 549/2020

2020-08-18T09:24:37+03:00

Aprobarea P.U.Z. – restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A; beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru.

Hotărârea 549/20202020-08-18T09:24:37+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 548/2020

2020-08-18T09:23:56+03:00

Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L.

Hotărârea 548/20202020-08-18T09:23:56+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 547/2020

2020-08-21T11:29:53+03:00

Aprobarea P.U.D. – construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ, P+E, str. Platanilor nr. 18; beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L.

Hotărârea 547/20202020-08-21T11:29:53+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 546/2020

2020-08-21T11:30:06+03:00

Aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31; beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia.

Hotărârea 546/20202020-08-21T11:30:06+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 545/2020

2020-08-21T11:29:59+03:00

Aprobarea P.U.D. – construire imobil cu două unități locative, P+E+R, str. Smârdan nr. 2; beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela.

Hotărârea 545/20202020-08-21T11:29:59+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 544/2020

2020-08-18T09:22:22+03:00

Aprobarea P.U.D. – construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113; beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea.

Hotărârea 544/20202020-08-18T09:22:22+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 543/2020

2020-08-10T15:34:06+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6.

Hotărârea 543/20202020-08-10T15:34:06+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 542/2020

2020-08-10T15:39:39+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27.

Hotărârea 542/20202020-08-10T15:39:39+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 541/2020

2020-08-10T15:35:05+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141.

Hotărârea 541/20202020-08-10T15:35:05+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 540/2020

2020-08-10T15:35:35+03:00

Solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 540/20202020-08-10T15:35:35+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 539/2020

2020-08-10T15:36:05+03:00

Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca.

Hotărârea 539/20202020-08-10T15:36:05+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 538/2020

2020-08-10T15:45:32+03:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 538/20202020-08-10T15:45:32+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 537/2020

2020-08-10T15:53:43+03:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 537/20202020-08-10T15:53:43+03:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 536/2020

2020-08-10T15:54:17+03:00

Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice.

Hotărârea 536/20202020-08-10T15:54:17+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK