Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

20 august 2020

Hotărârea 640/2020

2020-08-28T13:33:56+02:00

Modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 640/20202020-08-28T13:33:56+02:00
20 august 2020

Hotărârea 639/2020

2020-08-28T13:33:10+02:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

Hotărârea 639/20202020-08-28T13:33:10+02:00
20 august 2020

Hotărârea 638/2020

2020-08-28T13:25:25+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public).

Hotărârea 638/20202020-08-28T13:25:25+02:00
20 august 2020

Hotărârea 637/2020

2020-08-28T13:24:28+02:00

Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014.

Hotărârea 637/20202020-08-28T13:24:28+02:00
20 august 2020

Hotărârea 636/2020

2020-08-28T13:23:28+02:00

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”).

Hotărârea 636/20202020-08-28T13:23:28+02:00
20 august 2020

Hotărârea 635/2020

2020-08-28T13:22:02+02:00

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Hotărârea 635/20202020-08-28T13:22:02+02:00
20 august 2020

Hotărârea 634/2020

2020-08-28T13:17:17+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare – Piața Unirii nr. 1 și nr. 2” din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 634/20202020-08-28T13:17:17+02:00
20 august 2020

Hotărârea 633/2020

2020-08-28T13:15:57+02:00

Aprobarea P.U.Z. – Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B prov.; beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea.

Hotărârea 633/20202020-08-28T13:15:57+02:00
20 august 2020

Hotărârea 632/2020

2020-08-28T13:10:38+02:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Gării nr. 21; beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A.

Hotărârea 632/20202020-08-28T13:10:38+02:00
20 august 2020

Hotărârea 631/2020

2020-08-28T13:10:36+02:00

Aprobarea P.U.Z. de parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte, Bulevardul Muncii nr. 191-195; beneficiară: Bercan Ramona Cristina.

Hotărârea 631/20202020-08-28T13:10:36+02:00
20 august 2020

Hotărârea 630/2020

2020-08-28T13:06:54+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18).

Hotărârea 630/20202020-08-28T13:06:54+02:00
20 august 2020

Hotărârea 629/2020

2020-08-28T13:05:37+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj).

Hotărârea 629/20202020-08-28T13:05:37+02:00
20 august 2020

Hotărârea 628/2020

2020-08-28T13:05:09+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D.

Hotărârea 628/20202020-08-28T13:05:09+02:00
20 august 2020

Hotărârea 627/2020

2020-08-28T13:04:21+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 627/20202020-08-28T13:04:21+02:00
20 august 2020

Hotărârea 626/2020

2020-08-28T13:03:17+02:00

Transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”.

Hotărârea 626/20202020-08-28T13:03:17+02:00
20 august 2020

Hotărârea 625/2020

2020-08-28T13:02:43+02:00

Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire A1, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”.

Hotărârea 625/20202020-08-28T13:02:43+02:00
20 august 2020

Hotărârea 624/2020

2020-08-28T13:01:35+02:00

Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos Iosif.

Hotărârea 624/20202020-08-28T13:01:35+02:00
20 august 2020

Hotărârea 623/2020

2020-08-28T13:00:13+02:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019.

Hotărârea 623/20202020-08-28T13:00:13+02:00
20 august 2020

Hotărârea 622/2020

2020-08-28T12:58:51+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015.

Hotărârea 622/20202020-08-28T12:58:51+02:00
20 august 2020

Hotărârea 621/2020

2020-08-28T12:53:48+02:00

Declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20.

Hotărârea 621/20202020-08-28T12:53:48+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 620/2020

2020-08-10T13:47:44+02:00

Aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între str. Aurel Vlaicu-str. George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Hotărârea 620/20202020-08-10T13:47:44+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 619/2020

2020-08-10T13:48:29+02:00

Participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 619/20202020-08-10T13:48:29+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 618/2020

2020-08-10T13:49:04+02:00

Alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de toamnă”.

Hotărârea 618/20202020-08-10T13:49:04+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 617/2020

2020-08-10T13:49:35+02:00

Alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Wello”, în vederea realizării proiectului ,,Wello – School of Health – ediția 2020”.

Hotărârea 617/20202020-08-10T13:49:35+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK