Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
24 septembrie 2020

Hotărârea 732/2020

2020-09-26T00:00:16+03:00

Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a investiției în curs de realizare, situate în Cluj-Napoca, str. Meziad nr. 4, pentru obiectivul „Extindere imobil creșă (Sp+P+E) cu un corp nou, cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă (P+3E)”.

Hotărârea 732/20202020-09-26T00:00:16+03:00
2020
24 septembrie 2020

Hotărârea 731/2020

2020-09-26T00:00:12+03:00

Solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Călărașilor nr. 3 provizoriu, înscris în C.F. nr. 286197 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român în administrarea Aeroclubului „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 731/20202020-09-26T00:00:12+03:00
2020
24 septembrie 2020

Hotărârea 730/2020

2020-09-26T00:00:09+03:00

Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331726-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 51.

Hotărârea 730/20202020-09-26T00:00:09+03:00
2020
24 septembrie 2020

Hotărârea 729/2020

2020-09-26T00:00:05+03:00

Declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 8.

Hotărârea 729/20202020-09-26T00:00:05+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 728/2020

2020-09-21T10:35:00+03:00

Aprobarea tipului de suport alimentar, pe niveluri de învățământ, pentru preșcolarii și elevii din Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Colegiul de Servicii în Turism Napoca și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” și acordarea acestuia până la sfârșitul anului 2020.

Hotărârea 728/20202020-09-21T10:35:00+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 727/2020

2020-09-21T10:31:29+03:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Modernizare alei în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 727/20202020-09-21T10:31:29+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 726/2020

2020-09-21T10:31:17+03:00

Darea în administrare, Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului cu nr. cadastral 339035, 339035-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

Hotărârea 726/20202020-09-21T10:31:17+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 725/2020

2020-09-21T10:41:42+03:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

Hotărârea 725/20202020-09-21T10:41:42+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 724/2020

2020-09-21T10:42:50+03:00

Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al acestuia și darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 1.

Hotărârea 724/20202020-09-21T10:42:50+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 723/2020

2020-09-21T10:43:56+03:00

Darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului cu nr. cadastral 338430, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. II-2.

Hotărârea 723/20202020-09-21T10:43:56+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 722/2020

2020-09-21T10:45:18+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 22.09.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 23.09.2020, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 722/20202020-09-21T10:45:18+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 721/2020

2020-09-21T10:46:24+03:00

Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 175840 din data de 29.05.2013, încheiat cu Telekom România Communications S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

Hotărârea 721/20202020-09-21T10:46:24+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 720/2020

2020-09-21T10:47:20+03:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Remenyik Sandor și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 720/20202020-09-21T10:47:20+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 719/2020

2020-09-21T10:49:29+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”.

Hotărârea 719/20202020-09-21T10:49:29+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 718/2020

2020-09-23T10:18:32+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 718/20202020-09-23T10:18:32+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 717/2020

2020-09-21T10:56:37+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, nr. 979/2018, 542/2019, nr. 61/2020 și nr. 447/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Hotărârea 717/20202020-09-21T10:56:37+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 716/2020

2020-09-21T11:01:00+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, 541/2019, nr. 678/2019, nr. 60/2020 și nr. 446/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Hotărârea 716/20202020-09-21T11:01:00+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 715/2020

2020-09-21T11:02:17+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018, nr. 540/2019, nr. 59/2020 și nr. 445/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 715/20202020-09-21T11:02:17+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 714/2020

2020-09-21T11:03:29+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019, nr. 58/2020 și nr. 444/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 714/20202020-09-21T11:03:29+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 713/2020

2020-09-23T10:18:05+03:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Eficiență energetică prin strategii de tranziție a schimbărilor de comportament”, acronim ENCHANT, finanțat prin Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului.

Hotărârea 713/20202020-09-23T10:18:05+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 712/2020

2020-09-21T11:10:00+03:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la inițiativa de creare a Centrului de Inovare Digitală „Transilvania European Digital Innovation HUB”.

Hotărârea 712/20202020-09-21T11:10:00+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 711/2020

2020-09-21T12:20:08+03:00

Organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajarea Parcului Est” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate.

Hotărârea 711/20202020-09-21T12:20:08+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 710/2020

2020-09-21T12:21:12+03:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp nou P+3, cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă, str. Meziad nr. 4”, aprobați prin Hotărârea nr. 1103/2018.

Hotărârea 710/20202020-09-21T12:21:12+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 709/2020

2020-09-21T12:22:37+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economică – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare centrală termică CT19 și amenajare parc de cartier”, str. Primăverii f.n. – cartier Mănăștur.

Hotărârea 709/20202020-09-21T12:22:37+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK