Ședința extraordinară din 27 decembrie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2022-12-22T19:34:35+02:00

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la trimestrul IV al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12022-12-22T19:34:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2022-12-22T19:30:59+02:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22022-12-22T19:30:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2022-12-22T19:43:38+02:00

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32022-12-22T19:43:38+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2022-12-22T19:46:28+02:00

Privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42022-12-22T19:46:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2022-12-22T19:46:40+02:00

Privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a prețului local al energiei termice facturată populației. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52022-12-22T19:46:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2022-12-22T19:46:53+02:00

Privind aprobarea acordării unui ajutor în favoarea orașului Kiev, din Ucraina, constând în achiziționarea unui grup electrogen 330 KVA și a transportului acestuia, în contextul stării de conflict armat, finanțat din de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62022-12-22T19:46:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2022-12-22T19:47:12+02:00

Privind revocarea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra imobilului compus din construcția Grup sanitar public cu nr. cadastral 344867-C1 și terenul aferent, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Primăverii”, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a construcției și demolarea acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72022-12-22T19:47:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2022-12-22T19:50:28+02:00

Privind corectarea erorii de înscriere a datelor de carte funciară și însușirea Documentației tehnice de actualizare a acestora, pentru terenul-curte situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 31-33. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82022-12-22T19:50:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2022-12-22T19:50:44+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 343230, înscris în C.F. nr. 343230 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92022-12-22T19:50:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2022-12-22T19:50:54+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 334605 înscris în C.F. nr. 334605 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102022-12-22T19:50:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2022-12-22T19:51:12+02:00

Privind prelungirea Contractului de asociere în participațiune nr. 3 din 6.01.1998, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale, încheiat cu S.C. FARMEC S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112022-12-22T19:51:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2022-12-22T19:51:24+02:00

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, înscris în C.F. nr. 309505 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122022-12-22T19:51:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2022-12-22T19:52:43+02:00

Privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 958/2019 (aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 159/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132022-12-22T19:52:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2022-12-22T19:52:54+02:00

Privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142022-12-22T19:52:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2022-12-22T19:53:07+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023, pentru terenul cu suprafața de 26.080 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. f.n., înscris în C.F. nr. 342960, proprietatea domnului Veresiu Ioan-Andrei, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152022-12-22T19:53:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2022-12-22T19:53:17+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023, pentru terenul cu suprafața de 2.900 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cezar Bolliac nr. f.n., înscris în C.F. nr. 287182, proprietatea domnului Libal Jozsef-Andras, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162022-12-22T19:53:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2022-12-22T19:53:32+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023, pentru terenul cu suprafața de 7.877 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua nr. f.n., înscris în C.F. nr. 339571, proprietatea S.C. GAD REAL ESTATE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172022-12-22T19:53:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2022-12-22T19:53:51+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 1, înscrisă în C.F. nr. 257617-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182022-12-22T19:53:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2022-12-22T19:54:06+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Creangă nr. 8, înscrisă în C.F. nr. 290818-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192022-12-22T19:54:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2022-12-22T19:54:48+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 26 (fostă str. Miko nr. 26), înscrisă în C.F. nr. 278226-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202022-12-22T19:54:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2022-12-22T19:54:29+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 21, înscrisă în C.F. nr. 258910-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212022-12-22T19:54:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2022-12-23T12:57:17+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, înscrisă în C.F. nr. 264386-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222022-12-23T12:57:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2022-12-22T19:57:18+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 9, înscrisă în C.F. nr. 252776-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232022-12-22T19:57:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2022-12-22T19:56:49+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 10, înscrisă în C.F. nr. 287245-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242022-12-22T19:56:49+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK