Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
22 noiembrie 2021

Hotărârea 720/2021

2021-11-24T14:16:06+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 653/2018 (aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a prețului local al energiei termice facturată populației).

Hotărârea 720/20212021-11-24T14:16:06+02:00
2021
22 noiembrie 2021

Hotărârea 719/2021

2021-11-24T14:17:24+02:00

Aprobarea Studiului de fezabilitate (Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții – componenta investițională Magistrala I de Metrou.

Hotărârea 719/20212021-11-24T14:17:24+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 718/2021

2021-11-11T12:39:38+02:00

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache – în municipiul Cluj-Napoca).

Hotărârea 718/20212021-11-11T12:39:38+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 717/2021

2021-11-11T12:36:07+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 249/2020 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache – în Municipiul Cluj-Napoca).

Hotărârea 717/20212021-11-11T12:36:07+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 716/2021

2021-11-11T12:34:46+02:00

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 716/20212021-11-11T12:34:46+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 715/2021

2021-11-11T12:33:29+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 346/2021 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 715/20212021-11-11T12:33:29+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 714/2021

2021-11-11T12:32:20+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017, de aprobare a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022.

Hotărârea 714/20212021-11-11T12:32:20+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 713/2021

2021-11-11T12:32:11+02:00

Aprobarea modificării Documentației și actualizării indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 524/2020, pentru obiectivul de investiții Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului).

Hotărârea 713/20212021-11-11T12:32:11+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 712/2021

2021-11-11T12:27:29+02:00

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Reabilitare Pasaj superior DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară) în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 712/20212021-11-11T12:27:29+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 711/2021

2021-11-11T12:25:09+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Pasaj superior DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară) în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 711/20212021-11-11T12:25:09+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 710/2021

2021-11-11T11:12:13+02:00

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Privighetorii în Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 710/20212021-11-11T11:12:13+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 709/2021

2021-11-11T11:04:47+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 709/20212021-11-11T11:04:47+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 708/2021

2021-11-11T11:03:37+02:00

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Cucului în Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 708/20212021-11-11T11:03:37+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 707/2021

2021-11-11T11:02:25+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Cucului din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 707/20212021-11-11T11:02:25+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 706/2021

2021-11-11T11:00:25+02:00

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ionel Teodoreanu în Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 706/20212021-11-11T11:00:25+02:00
2021
5 noiembrie 2021

Hotărârea 705/2021

2021-11-11T10:39:10+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ionel Teodoreanu din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 705/20212021-11-11T10:39:10+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 704/2021

2021-11-11T00:00:30+02:00

Desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 15 noiembrie–8 decembrie 2021.

Hotărârea 704/20212021-11-11T00:00:30+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 703/2021

2021-11-11T00:00:26+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Lutoasă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 703/20212021-11-11T00:00:26+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 702/2021

2021-11-11T00:00:22+02:00

Solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, din domeniul public al Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj, în domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 702/20212021-11-11T00:00:22+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 701/2021

2021-11-11T00:00:17+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Tetarom S.A. din data de 26.11.2021, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2021, ora 11 (a doua convocare).

Hotărârea 701/20212021-11-11T00:00:17+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 700/2021

2021-11-11T00:00:13+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu – clasele V-VIII”.

Hotărârea 700/20212021-11-11T00:00:13+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 699/2021

2021-11-11T00:00:09+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 699/20212021-11-11T00:00:09+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 698/2021

2021-11-11T00:00:03+02:00

Alocarea sumei de 460.000 de lei, de la bugetul local, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis România-Peru, contând pentru Grupa Mondială I a „Cupei Davis”, noiembrie 2021.

Hotărârea 698/20212021-11-11T00:00:03+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 697/2021

2021-11-10T10:37:28+02:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 654/2021 (alocarea sumei de 5.383.208 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinațiile conform Anexei).

Hotărârea 697/20212021-11-10T10:37:28+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK