Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

22 ianuarie 2020

Hotărârea 28/2020

2020-01-22T00:00:00+02:00

Aprobarea susținerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020.

Hotărârea 28/20202020-01-22T00:00:00+02:00
22 ianuarie 2020

Hotărârea 27/2020

2020-01-22T00:00:00+02:00

Alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020.

Hotărârea 27/20202020-01-22T00:00:00+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 26/2020

2020-01-21T12:21:29+02:00

Modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 26/20202020-01-21T12:21:29+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 25/2020

2020-01-21T10:16:43+02:00

Aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I.

Hotărârea 25/20202020-01-21T10:16:43+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 24/2020

2020-01-21T10:15:01+02:00

Aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Hotărârea 24/20202020-01-21T10:15:01+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 23/2020

2020-01-21T10:14:05+02:00

Aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Hotărârea 23/20202020-01-21T10:14:05+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 22/2020

2020-01-21T10:13:20+02:00

Propunerea de aprobare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive.

Hotărârea 22/20202020-01-21T10:13:20+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 21/2020

2020-01-21T10:11:52+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23).

Hotărârea 21/20202020-01-21T10:11:52+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 20/2020

2020-01-21T10:09:35+02:00

Propunerea de alocare a sumei 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței.

Hotărârea 20/20202020-01-21T10:09:35+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 19/2020

2020-01-21T10:08:45+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3).

Hotărârea 19/20202020-01-21T10:08:45+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 18/2020

2020-01-21T10:03:51+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16).

Hotărârea 18/20202020-01-21T10:03:51+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 17/2020

2020-01-21T10:03:18+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 674/2016, revocată parțial prin Hotărârile nr. 197/2017, nr. 255/2017, nr. 295/2017, nr. 298/2017, nr. 299/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40) și a Hotărârii nr. 1067/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2/1, 2/2, 7A, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40).

Hotărârea 17/20202020-01-21T10:03:18+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 16/2020

2020-01-21T10:01:46+02:00

Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), contând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane.

Hotărârea 16/20202020-01-21T10:01:46+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 15/2020

2020-01-21T10:00:39+02:00

Alocarea sumei 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro

Hotărârea 15/20202020-01-21T10:00:39+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 14/2020

2020-01-21T09:59:57+02:00

Alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020.

Hotărârea 14/20202020-01-21T09:59:57+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 13/2020

2020-01-21T09:59:16+02:00

Alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 13/20202020-01-21T09:59:16+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 12/2020

2020-01-21T09:58:04+02:00

Aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Hotărârea 12/20202020-01-21T09:58:04+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 11/2020

2020-01-21T09:57:14+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1).

Hotărârea 11/20202020-01-21T09:57:14+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 10/2020

2020-01-21T09:56:39+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 690/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2).

Hotărârea 10/20202020-01-21T09:56:39+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 9/2020

2020-01-21T09:54:37+02:00

Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 9/20202020-01-21T09:54:37+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 8/2020

2020-01-21T09:53:57+02:00

Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea.

Hotărârea 8/20202020-01-21T09:53:57+02:00
10 ianuarie 2020

Hotărârea 7/2020

2020-01-21T09:53:11+02:00

Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 7/20202020-01-21T09:53:11+02:00
Documentații de urbanism aprobate
10 ianuarie 2020

Hotărârea 6/2020

2020-01-21T09:51:17+02:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Praga, latura vestică; beneficiari: Olaru Bogdan, Olaru Diana Cora, Stanca Felicia, Chiorean Sorin, Chiorean Dalia-Liliana, Pop Ioan Cristian, Pop Mariana, Lungeanu Cristian-Octavian și Lungeanu Xenia-Mihaela.

Hotărârea 6/20202020-01-21T09:51:17+02:00
Documentații de urbanism aprobate
10 ianuarie 2020

Hotărârea 5/2020

2020-01-21T09:50:43+02:00

Aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială – str. Gh. Sion; beneficiară: Fazakas Zsuzsanna.

Hotărârea 5/20202020-01-21T09:50:43+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK