Ședința din 3 iunie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-05-29T13:19:03+03:00

Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant al locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-05-29T13:19:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-05-29T13:22:14+03:00

Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-05-29T13:22:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-05-29T13:25:05+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-05-29T13:25:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-05-29T13:26:47+03:00

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019, 707/2019, 102/2020 și 103/2020 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-05-29T13:26:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-05-29T13:42:23+03:00

Privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-05-29T13:42:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-05-29T13:44:04+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-05-29T13:44:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-05-29T13:45:22+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifincționale C1 și C2, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-05-29T13:45:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-05-29T13:47:42+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifincționale (C1-C6), amplasate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală B-dul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-05-29T13:47:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-05-29T13:49:51+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-05-29T13:49:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-05-29T13:52:39+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-05-29T13:52:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-05-29T13:54:37+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-05-29T13:54:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-05-29T13:55:52+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-05-29T13:55:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-05-29T13:57:20+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-05-29T13:57:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-05-29T13:58:37+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-05-29T13:58:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-05-29T14:14:37+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807, înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-05-29T14:14:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-05-29T14:15:51+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-05-29T14:15:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-05-29T14:17:39+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe str. Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-05-29T14:17:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-05-29T14:18:49+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a str. Bună Ziua. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-05-29T14:18:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-05-29T14:20:01+03:00

Privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-05-29T14:20:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-05-29T14:21:26+03:00

Privind aprobarea P.U.D. restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189; beneficiară: Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-05-29T14:21:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-05-29T14:22:23+03:00

Privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229; beneficiară: S.D.C. Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-05-29T14:22:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-06-02T14:55:05+03:00

Privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35; beneficiară: S.C. Buildology S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-06-02T14:55:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-05-29T14:24:57+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102; beneficiari: Davidescu Gheorghe și Davidescu Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-05-29T14:24:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-05-29T14:26:29+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36; beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-05-29T14:26:29+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK