Ședința din 1 august 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2018-08-08T13:43:24+03:00

privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, ap. 3, în favoarea domnului Mic Sergiu-Crinuț.

Proiect de hotărâre nr. 12018-08-08T13:43:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2018-08-08T13:45:09+03:00

privind darea în folosință gratuită, Sindicatului liber al salariaților din administrația publică locală „Civitas” și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 22018-08-08T13:45:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2018-08-08T13:46:17+03:00

privind vânzarea cotei de 67,81% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 61, în favoarea doamnei Berchi Otilia.

Proiect de hotărâre nr. 32018-08-08T13:46:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2018-08-08T13:47:18+03:00

privind vânzarea cotei de 92,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 57, ap. 3, în favoarea doamnei Fodor Eva-Agneta.

Proiect de hotărâre nr. 42018-08-08T13:47:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2018-08-08T13:48:20+03:00

privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 52760/6.10.1999, încheiat cu domnul Arman Ioan.

Proiect de hotărâre nr. 52018-08-08T13:48:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2018-08-08T13:49:30+03:00

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

Proiect de hotărâre nr. 62018-08-08T13:49:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2018-08-08T13:51:21+03:00

privind vânzarea suprafeței de teren de 82,44 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 284628 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284628, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Berăriei nr. 7.

Proiect de hotărâre nr. 72018-08-08T13:51:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2018-08-08T13:52:44+03:00

privind vânzarea suprafeței de teren de 267 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 324548 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324548, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7.

Proiect de hotărâre nr. 82018-08-08T13:52:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2018-08-08T13:53:59+03:00

privind vânzarea suprafeței de teren de 98 m.p., cu destinația de curte, înscrisă în C.F. nr. 324375 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324375, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 19.

Proiect de hotărâre nr. 92018-08-08T13:53:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2018-08-08T13:55:10+03:00

privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere, asociere, comodat, respectiv a dreptului de folosință gratuită, privind spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Proiect de hotărâre nr. 102018-08-08T13:55:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2018-08-08T13:56:05+03:00

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 40,52 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 20

Proiect de hotărâre nr. 112018-08-08T13:56:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2018-08-08T13:57:14+03:00

privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 10.235,48 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 20.

Proiect de hotărâre nr. 122018-08-08T13:57:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2018-08-08T13:58:11+03:00

privind includerea imobilului Drum „De 6186/1” situat în Tarlaua nr. 111 în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 132018-08-08T13:58:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2018-08-08T13:59:11+03:00

privind includerea imobilului Drum „De 6220” situat în Tarlaua nr. 111 în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 142018-08-08T13:59:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2018-08-08T14:00:16+03:00

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mihai Eminescu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 152018-08-08T14:00:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2018-08-08T14:01:42+03:00

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada General Dragalina și a imobilului strada Mamaia din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 162018-08-08T14:01:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2018-08-08T14:02:56+03:00

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 321686, înscris în C.F. nr. 321686 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 172018-08-08T14:02:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2018-08-08T14:04:20+03:00

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și darea în administrare, Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31-33.

Proiect de hotărâre nr. 182018-08-08T14:04:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2018-08-08T14:05:12+03:00

privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+Er – str. Măcinului nr. 2; beneficiari: Mocanu Vasile Edgar și Mocanu Loretta.

Proiect de hotărâre nr. 192018-08-08T14:05:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2018-08-08T14:06:05+03:00

privind aprobarea P.U.D. construire locuință S+P+E+Er – str. Rozmarinului nr. 25A prov.; beneficiari: Mureșan Sergiu-Cristian și Mureșan-Poleac Daciana.

Proiect de hotărâre nr. 202018-08-08T14:06:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2018-08-08T14:07:15+03:00

privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+M, str. Donath nr. 248; beneficiari: Popoviciu Cătălin Mihai, Matei Tibor și Matei Tünde.

Proiect de hotărâre nr. 212018-08-08T14:07:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2018-08-08T14:08:05+03:00

privind aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative, S+P+E+R, Calea Turzii nr. 26; beneficiari: Petrovai Vasile și soția, Petrovai Liana Laura.

Proiect de hotărâre nr. 222018-08-08T14:08:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2018-08-08T14:09:05+03:00

privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială Sp+P+E – str. Tractoriștilor nr. 7E; beneficiară: S.C. Agroturism La Bunica S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 232018-08-08T14:09:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2018-08-08T14:10:08+03:00

privind aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Beiușului nr. 30; beneficiară: S.C. BEA&MAGDA S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 242018-08-08T14:10:08+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK