Ședința din 1 august 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, ap. 3, în favoarea domnului Mic Sergiu-Crinuț.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

privind darea în folosință gratuită, Sindicatului liber al salariaților din administrația publică locală „Civitas” și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

privind vânzarea cotei de 67,81% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 61, în favoarea doamnei Berchi Otilia.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

privind vânzarea cotei de 92,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 57, ap. 3, în favoarea doamnei Fodor Eva-Agneta.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 52760/6.10.1999, încheiat cu domnul Arman Ioan.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

privind vânzarea suprafeței de teren de 82,44 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 284628 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284628, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Berăriei nr. 7.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

privind vânzarea suprafeței de teren de 267 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 324548 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324548, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

privind vânzarea suprafeței de teren de 98 m.p., cu destinația de curte, înscrisă în C.F. nr. 324375 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324375, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 19.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere, asociere, comodat, respectiv a dreptului de folosință gratuită, privind spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 40,52 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 20

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 10.235,48 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 20.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

privind includerea imobilului Drum „De 6186/1” situat în Tarlaua nr. 111 în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

privind includerea imobilului Drum „De 6220” situat în Tarlaua nr. 111 în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mihai Eminescu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada General Dragalina și a imobilului strada Mamaia din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 321686, înscris în C.F. nr. 321686 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și darea în administrare, Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31-33.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+Er – str. Măcinului nr. 2; beneficiari: Mocanu Vasile Edgar și Mocanu Loretta.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

privind aprobarea P.U.D. construire locuință S+P+E+Er – str. Rozmarinului nr. 25A prov.; beneficiari: Mureșan Sergiu-Cristian și Mureșan-Poleac Daciana.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+M, str. Donath nr. 248; beneficiari: Popoviciu Cătălin Mihai, Matei Tibor și Matei Tünde.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

privind aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative, S+P+E+R, Calea Turzii nr. 26; beneficiari: Petrovai Vasile și soția, Petrovai Liana Laura.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială Sp+P+E – str. Tractoriștilor nr. 7E; beneficiară: S.C. Agroturism La Bunica S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

privind aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Beiușului nr. 30; beneficiară: S.C. BEA&MAGDA S.R.L.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK