Ședința din 16 mai 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2013-05-16T00:00:00+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. din data de 22 mai 2013 (la prima convocare) si, respectiv, din data de 24 mai 2013 (la a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr.12013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2013.

Proiect de hotărâre nr.22013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2013-05-16T00:00:00+02:00

Darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a spatiului in suprafata de 256 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 56-58, Corp C.

Proiect de hotărâre nr.42013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2013-05-16T00:00:00+02:00

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a salii de sport realizata prin programul national „Sali de sport” si a terenului aferent constructiei, in suprafata de 3300 mp.

Proiect de hotărâre nr.52013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2013-05-16T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

Proiect de hotărâre nr.62013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2013-05-16T00:00:00+02:00

Completarea Hotararii nr. 151/2013 (includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2).

Proiect de hotărâre nr.72013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2013-05-16T00:00:00+02:00

Dezmembrarea, concesionarea, prin incredintarea directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare teren concesionat, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Anina nr. 1, in suprafata de 7 mp.

Proiect de hotărâre nr.82013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2013-05-16T00:00:00+02:00

Modificarea si completarea Hotararii nr. 494/2007 (concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, in suprafata de 27 mp., in vederea extinderii locuintei doamnei Coroian Gabriela).

Proiect de hotărâre nr.92013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2013-05-16T00:00:00+02:00

Atribuirea in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 2, ap. 3, in favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzau.

Proiect de hotărâre nr.102013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.112013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2013, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat.

Proiect de hotărâre nr.122013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2013-05-16T00:00:00+02:00

Includerea doamnei dr. Pop I. Oana Alina in Contractul de inchiriere nr. 1772/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 30, in locul doamnei dr. Vlasie Doina.

Proiect de hotărâre nr.132013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 137767/2009, incheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMP. EXP. S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.142013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010, incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.152013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2013-05-16T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1 b, inscris in CF nr. 259021-C1-U1 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 117345 Cluj), sub numar topo. 23541/1/II.

Proiect de hotărâre nr.162013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2013-05-16T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 9, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 115455 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/S/IX.

Proiect de hotărâre nr.172013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2013-05-16T00:00:00+02:00

Acordul asocierii titularei Contractului de inchiriere nr. 2016/2000, doamna Ciupitu Chican Florica, cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 2.

Proiect de hotărâre nr.182013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2013-05-16T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 264/2011 si 122/2012.

Proiect de hotărâre nr.192013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2013-05-16T00:00:00+02:00

Completarea Hotararii nr. 153/2011 (insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 24, si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului).

Proiect de hotărâre nr.202013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2013-05-16T00:00:00+02:00

Darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unor terenuri in suprafata de 1.500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A si str. Coastei f.n.

Proiect de hotărâre nr.212013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 4178 mp., aferent strazilor Depoului si Badea Cartan, situate in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.222013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2013-05-16T00:00:00+02:00

Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia si inscrierea in cartea funciara a terenului aferent rampei de depozitare a deseurilor urbane Pata Rat.

Proiect de hotărâre nr.232013-05-16T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2013-05-16T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala, P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 24A; beneficiar: Bogdan Doru.

Proiect de hotărâre nr.242013-05-16T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK