Ședința din 16 mai 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. din data de 22 mai 2013 (la prima convocare) si, respectiv, din data de 24 mai 2013 (la a doua convocare).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2013.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a spatiului in suprafata de 256 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 56-58, Corp C.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a salii de sport realizata prin programul national „Sali de sport” si a terenului aferent constructiei, in suprafata de 3300 mp.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Completarea Hotararii nr. 151/2013 (includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Dezmembrarea, concesionarea, prin incredintarea directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare teren concesionat, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Anina nr. 1, in suprafata de 7 mp.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Modificarea si completarea Hotararii nr. 494/2007 (concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, in suprafata de 27 mp., in vederea extinderii locuintei doamnei Coroian Gabriela).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Atribuirea in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 2, ap. 3, in favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzau.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2013, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Includerea doamnei dr. Pop I. Oana Alina in Contractul de inchiriere nr. 1772/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 30, in locul doamnei dr. Vlasie Doina.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 137767/2009, incheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMP. EXP. S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010, incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1 b, inscris in CF nr. 259021-C1-U1 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 117345 Cluj), sub numar topo. 23541/1/II.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 9, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 115455 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/S/IX.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Acordul asocierii titularei Contractului de inchiriere nr. 2016/2000, doamna Ciupitu Chican Florica, cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 2.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 264/2011 si 122/2012.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Completarea Hotararii nr. 153/2011 (insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 24, si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unor terenuri in suprafata de 1.500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A si str. Coastei f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 4178 mp., aferent strazilor Depoului si Badea Cartan, situate in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia si inscrierea in cartea funciara a terenului aferent rampei de depozitare a deseurilor urbane Pata Rat.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala, P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 24A; beneficiar: Bogdan Doru.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK